Fot. UMiG Gniew

26 tys. zł na ochronę przyrody w gminie Gniew: realne wsparcie dla rezerwatu Opalenie

Łącznie 26 tys. zł, z czego 22,5 tys. zł - to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych zostanie na czynną ochronę środowisk przyrodniczych na terenach rezerwatu przyrody w Opaleniu oraz przy pomnikach przyrody w gminie Gniew. Prace przebiegać będą od czerwca do listopada br.
Krystyna
Paszkowska
2.05.2022 / 12:30

W ramach projektu „Czynna ochrona przyrody gminy Gniew”, w bieżącym roku chcemy dokonać przeglądu wszystkich pomników przyrody, a w przypadku drzew o złym stanie dokonać pełnej analizy ich stanu zdrowotnego i zaplanować działania ochronne (cięcia korekcyjne, zachowawcze, konieczność wykonania wiązań lub redukcji korony itp.) - wyjaśnia Maciej Czarnecki, burmistrz Gniewa. - 5 drzew będących pomnikami przyrody zostanie objętych wymienionymi wcześniej działaniami. W rezerwacie „Opalenie” i w jego bezpośrednim otoczeniu prace będą polegały na wykoszeniu ręcznie lub maszynowo roślinności zielnej z pasa o szerokości około 5 m po obu stronach drogi, usunięcia podrostu drzew i krzewów oraz ewentualnej niezbędnej korekty koron drzew, umożliwiając tym samym optymalne doświetlenie stanowisk roślin chronionych.

Skoszona biomasa z rezerwatu i pobocza po przeciwległej stronie drogi zostanie usunięta, by zapewnić chronionym gatunkom jeszcze lepsze warunki rozwoju.

Realizowane prace będą konsultowane z prof. Jackiem Herbichem, botanikiem z Uniwersytetu Gdańskiego i pracownikami RDOŚ w Gdańsku.
Oczekiwanym przez pomysłodawców tych działań ma być zachowanie i poprawa warunków bytowych zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych, występujących w pasie drogowym drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma, wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”.

Zbiorowiska roślinne z groszkiem wielkoprzylistkowym, pluskwicą europejską, lilią złotogłów, dzięki właściwym zabiegom pielęgnacyjnym oraz wykaszaniu poboczy, usuwaniu podrostu drzew i krzewów oraz usuwaniu ściętej biomasy znalazły optymalne warunki rozwoju. Populacja gatunków, dla których m. in. powołano rezerwat, wzrasta, co szczególnie cieszy miłośników przyrody. Szacuje się, że stanowisko groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie Opalenie jest jednym z największych w kraju.

- Drugim z elementów projektu jest wykonanie oceny dendrologicznej oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Gniew – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie. - Ostatnia kompleksowa inwentaryzacja miała miejsce kilka lat temu i nie może być traktowana jako aktualna. Gmina Gniew corocznie stara się wykonywać przegląd pomnikowych drzew i w miarę potrzeb dokonywać zabiegów pielęgnacyjnych.

Przypomnijmy, rezerwat florystyczny „Opalenie” został utworzony w 1965 roku, jako dwa odrębne rezerwaty Opalenie Górne i Opalenie Dolne. Od 2013 r. - decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - został scalony w jeden pod nazwą Opalenie. Obecnie teren objęty ochroną zajmuje 8,61 ha. Część rezerwatu porasta około 100-letni las świerkowy, a resztę las mieszany z licznymi gatunkami roślin ciepłolubnych w runie, m.in. paprotnik kolczasty, pluskwica europejska, groszek wielkoprzylistkowy, pięciornik biały, jaskier wielkokwiatowy, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko oraz lilia złotogłów. Rezerwat obejmuje tereny leśno-stepowe leżące nad Strugą Młyńską na terenie obszaru ewidencyjnego Rakowiec (ok. 2 km na południowy wschód od centrum miejscowości) w Nadleśnictwie Starogard.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze