Gniew

Rozpoczyna się głosowanie na projekty
z Budżetu Obywatelskiego 2024 dla gminy Gniew

W gminie Gniew od piątku, 14 kwietnia do niedzieli, 16 kwietnia można będzie głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na projekt mały i duży. Do głosowania uprawnieni są jedynie mieszkańcy gminy Gniew.
Krystyna
Paszkowska
6.04.2023 / 08:30

Budżet Obywatelski dla gminy Gniew 2024. Wkrótce głosowanie na wybrane projekty

Głosować w BO może każdy mieszkaniec gminy, który ukończył co najmniej 13 lat. W przypadku osób nieletnich konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Budżet Obywatelski dla gminy Gniew 2024. Na jakie projekty można oddać głos?

Projekty duże – wartość powyżej 17 500 zł

 • Budowa placu zabaw w Nicponi

Projekt zakłada budowę placu zabaw w centrum wsi, w bliskiej odległości od osiedla Kraziewicza. Jego realizacja pozwoli stworzyć znakomite miejsce zabaw dla najmłodszych dzieci, nie tylko z sołectwa. Koszt projektu wynosi 25 000 zł.

 • Zakup odmularki do rowów melioracyjnych

Zakup odmularki pozwoli na utrzymanie w lepszej kondycji rowów wzdłuż dróg poprzez znacznie szybsze odprowadzanie z nich wód gruntowych. Sprzęt będzie służył całej gminie Gniew. Koszt realizacji projektu wynosi 30 000 zł.

 • Płyty YUMBO na ulicę Wodną w Opaleniu oraz na drogę Rakowiec-Bielica

Projekt polega na zakupie płyt drogowych, w celu utwardzenia dróg gminnych w Opaleniu i Rakowcu-Bielicy. Do każdej lokalizacji planuje się zakup około 250 sztuk płyt, które znacznie poprawią komfort życia mieszkańców. Koszt realizacji projektu wynosi 35 000 zł.

Projekty małe – poniżej 17 500 zł

 • Doposażenie placu zabaw przy szkole w Pieniążkowie

Projekt zakłada doposażenie w nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne istniejącego przyszkolnego planu zabaw. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie atrakcyjności terenu i przyczyni się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa obiektu. Koszt realizacji projektu wynosi 17 500 zł.

 • Impuls życia – zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED

Celem zadania jest zakup i instalacja w miejscu ogólnodostępnym defibrylatora AED. To automatyczne urządzenie, mające na celu przywrócenie i monitorowanie prawidłowej akcji serca. Dzięki realizacji projektu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gniew. Koszt realizacji projektu wynosi 8 000 zł.

 • Płyty YUMBO na drogę Gogolewską

Projekt polega na zakupie około 250 płyt YUMBO, które wyłożone zostaną w Piasecznie przy ul. Gogolewskiej, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym dla lokalnej społeczności. Dzięki realizacji zadania znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców, a tym samym, zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Koszt realizacji projektu wynosi 17 500 zł.

 • Płyty YUMBO na drogę Wielkie Walichnowy-Rozgarty

Projekt polega na zakupie około 250 płyt YUMBO, które wyłożone zostaną w Wielkich Walichnowach, na drodze w kierunku Rozgartów, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym dla lokalnej społeczności. Dzięki realizacji zadania znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców, a tym samym, zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Koszt realizacji projektu wynosi 17 500 zł.


Budżet Obywatelski dla gminy Gniew 2024. Gdzie można głosować?

Mieszkańcy mogą oddawać głosy w następujących miejscach:

 • Gniew: Urząd Miasta i Gminy, Plac Grunwaldzki 1, Biuro Obsługi Klienta (14.04.2023 r. od 7:30 do 14:00)
 • Gniew: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kusocińskiego 10, portiernia (14.04.2023 r. od 6:00 do 22:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 15:00),
 • Kolonia Ostrowicka: nowy budynek OSP (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00),
 • Nicponia: świetlica wiejska (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00),
 • Opalenie: świetlica wiejska (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00),
 • Piaseczno: szkoła podstawowa (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00),
 • Pieniążkowo: świetlica wiejska (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00),
 • Rakowiec: świetlica wiejska (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00),
 • Wielkie Walichnowy: świetlica wiejska (14.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 15.04.2023 r. od 14:00 do 18:00; 16.04.2023 r. od 9:00 do 13:00).

Głosować można w dowolnie wybranym lokalu.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze