Spotkanie inauguracyjne odbyło się w siedzibie Pracodawców Pomorza we Wrzeszczu

Jak wspierać i promować pomorską kulturę? Spotkanie inauguracyjne Rady Kultury przy Pracodawcach Pomorza

Powołano Radę Programową ds. Kultury przy Pracodawcach Pomorza. Do udziału w obradach zaproszono przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk artystycznych, naukowych i media.
Redakcja
Zawsze Pomorze
28.08.2023 / 17:08

Spotkanie otworzył Tomasz Limon - Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza. W trakcie długiej dyskusji wszyscy zgodzili się, że kultura jest niedofinansowana, a wsparcie ze strony państwa, samorządu jak i samych przedsiębiorców (mecenasów kultury) - niewystarczające. Poruszono kwestie związane z popularyzacją kultury w kręgach przedsiębiorców, aby ci z większą świadomością mogli zaangażować się we wspieranie działań artystów. I, co nie mniej istotne, by to wsparcie było atrakcyjne dla obu stron.

- W Polsce wizerunek przedsiębiorców nie jest pozytywny, i to już od początku transformacji, czyli lat 90. XX wieku. Panuje dość powszechne przekonanie, że jedynym celem przedsiębiorców jest maksymalizacja zysków za wszelką cenę. A przecież to nieprawda – zaznaczył Andrzej Stelmasiewicz, koordynator forum, pełnomocnik ds. kultury przy Pracodawcach Pomorza. - Oprócz oczywistego dążenia do rozwoju firm, którymi zarządzają, przedsiębiorcy wspierają wiele inicjatyw społecznych, zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Często zastępując instytucje publiczne. Wspólnie będziemy szukać pomysłów na działania kulturalne, artystyczne i edukacyjne, które mogliby organizować pracodawcy we współpracy z samorządem lokalnym, uczelniami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi. Dlatego powołaliśmy Radę ds. Kultury, do której zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk Pomorza.

Inauguracyjne spotkanie obfitowało również w pierwsze pomysły dotyczące promocji pomorskiego środowiska kultury i sposobów wsparcia projektów kulturalnych. Kolejne rozmowy skupią się na konkretyzacji i  koordynacji działań.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze