Kościół p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (fot. Starostwo Powiatowe Starogard)

Kościoły w Bobowie, Kościelnej Jani i Starogardzie z dotacją na prace konserwatorskie

Trzy kościoły: w Bobowie, Kościelnej Jani oraz św. Mateusza w Starogardzie otrzymały dotacje ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim na prace konserwacyjne. To łącznie około 42 tys. zł.
Krystyna
Paszkowska
15.05.2022 / 10:44

W parafii p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim prace konserwatorsko – renowacyjne dotyczyć będą witraży. Będzie to III etap prac. Wniosek złożono na dofinansowanie z budżetu Powiatu Starogardzkiego w kwocie 8.420,12 zł ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch zabytkowych witrażach osadzonych w gotyckich, ostrołucznych otworach okiennych ściany południowej kościoła.

- Prace restauratorskie dotyczyć będą III etapu prac, polegających na renowacji kolejnych dwóch, z dziewięciu historycznych witraży - mówi Ewa Macholla-Jacewicz, rzeczniczka starogardzkiego starostwa.

W przypadku kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Bobowie starostwo wsparło finansowo remont dachu wschodniej – gotyckiej części świątyni. Wykonane zostaną prace remontowo – budowlane i renowacyjne więźby dachowej nad wschodnią częścią kościoła parafialnego. Wymienione zostaną porażone biologicznie i zniszczone elementy drewnianej konstrukcji dachu, wykonana stabilizacja wymiarowa oraz zmienione pokrycie dachowe.

- W ramach prac remontowo-budowlanych zostanie wykonana konserwacja drewnianej więźby, wymiana odeskowania, założenie folii paroprzepuszczalnej - wyjaśnia rzeczniczka. - Dodatkowo wymienione zostaną opierzenia i rury spustowe odprowadzające wodę opadową, które będą wykonane z trwałego materiału. Wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. św. Wojciecha w Bobowie dotyczy dofinansowania z budżetu Powiatu Starogardzkiego w kwocie 24.468,19 zł.

Kościół p.w. św. Wojciecha w Bobowie (fot. Starostwo Powiatowe Starogard)

Wniosek parafii p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani dotyczył prac konserwatorskich i restauratorskich architektury bocznego południowego, późnobarokowego – z elementami rokokowymi – ołtarza, pochodzącego z II połowy XVIII wieku.

- W ramach prac konserwatorskich zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i opisowa, ilustrująca stan zachowania zabytku – mówi Ewa Macholla-Jacewicz. - Kompleksowe prace konserwatorskie zostaną wykonane po demontażu ołtarza i przetransportowaniu go do pracowni konserwatorskiej malarstwa i rzeźby polichromowanej w Toruniu.

Drewno zostanie poddane dezynsekcji ciekłym preparatem biobójczym na bazie permetryny. Permetryna to syntetyczny związek chemiczny zaliczany do insektycydów trzeciej generacji.

Wyeksponowana zostanie najbardziej zachowana warstwa polichromii XIX-wiecznej. Planowana jest m.in. naprawa stolarska oraz uzupełnienia i rekonstrukcje w miejscach ubytków snycerki. Następnie uzupełnione zostaną ubytki zaprawy oraz przygotowane zostanie podłoże pod złocenia. Wniosek dotyczy dofinansowania z budżetu Powiatu Starogardzkiego w kwocie 9100 zł.

Warto podkreślić, że wszystkie te świątynie wpisane są do rejestru zabytków.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze