Malbork zawiesza budżet obywatelski na 2023 rok

Drożyzna oraz galopująca inflacja spowodowały, że samorząd Malborka zamierza zawiesić realizację budżetu obywatelskiego miasta na rok 2023. Projekty zostały zgłoszone, mieszkańcy zagłosowali, zadania z największym poparciem wybrane. Burmistrz Marek Charzewski podkreśla, że kiedy tylko sytuacja budżetowa poprawi się, budżet obywatelski zostanie wykonany.
Piotr
Piesik
23.11.2022 / 10:31

Budżet obywatelski Malborka zawieszony

Malbork należy do samorządów lokalnych, gdzie wciąż realizowany jest budżet partycypacyjny, nazywany też budżetem obywatelskim. Sami mieszkańcy zgłaszają do niego projekty, potem odbywa się nad nimi głosowanie i zadania z największym poparciem są wykonywane. Przykładem tężnia solankowa wybudowana na osiedlu Południe, która szybko zyskała wielu zwolenników. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Napis „Malbork” pod lupą radnych. Chodzi o jedną literę

Budżet obywatelski Malborka miał być realizowany również w roku 2023. Przeznaczono wstępnie na ten cel kwotę 600 tysięcy złotych. Przeprowadzono określoną przepisami procedurę i wyłoniono projekty, które zyskały najwięcej głosów mieszkańców. Niestety pogarszająca się z każdym miesiącem sytuacja finansowa samorządów sprawiła, że poszukiwane są oszczędności. Postanowiono zawiesić realizację budżetu obywatelskiego w roku 2023.

Marek Charzewski
burmistrz Malborka

Budżet obywatelski nie będzie zlikwidowany, zamierzamy zawiesić wykonanie wybranych już projektów i taką uchwałę przedłożymy radnym. Jeżeli sytuacja finansowa poprawi się, jeśli uda nam się pozyskać dodatkowe fundusze, w każdej chwili będzie można podjąć wykonanie tych zadań. 

Budżet obywatelski Malborka na rok 2023 miał objąć dwa tzw. projekty duże: budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji (240 tys. zł) oraz budowę tężni solankowej w Parku Miejskim (240 tys.). Ponadto cztery tzw. projekty małe: zakup rowerów wodnych dla kąpieliska miejskiego (30 tys.); organizację kina plenerowego i teatralnych widowisk "pod chmurką" (29 tys.); wytyczenie aktywnej ścieżki nordic walking (23 tys.) oraz organizację uroczystych obchodów 737 urodzin Malborka (29,9 tys.).

 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze