CKE podała wyniki tegorocznych matur

Ponad 84 proc. absolwentów zdało tegoroczną maturę – wynika ze wstępnych opracowań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znacznie lepiej z egzaminem poradzili sobie uczniowie edukowani w systemie 8-letniej szkoły podstawowej, którzy w tym roku po raz pierwszy przystąpili do matury. Odsetek niezdanych egzaminów wyniósł w tej grupie 2,5 proc. Gorzej było z byłymi gimnazjalistami. 7 proc. z nich nie uzyskało wymaganej liczby punktów.
Karol
Uliczny
7.07.2023 / 11:16

Tegoroczna matura odbyła się pomiędzy 4 a 23 maja. Była to pierwsza edycja egzaminu w „Formule 2023” dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 8. edycja w „Formule 2015” dla absolwentów 4-letniego technikum oraz absolwentów innych typów szkół z lat 2005–2022. Egzamin składał się z części pisemnej oraz ustnej. Na poziomie podstawowym zdający mierzyli się z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym, natomiast na poziomie rozszerzonym z wybranymi przedmiotami. Wynikiem wymaganym do zaliczenia było minimum 30 proc. punktów, z wyłączeniem przedmiotów dodatkowych. 

Do matury przystąpiło łącznie 253 495 zdających, w tym 113 obywateli Ukrainy. 

7 lipca 2023 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym. Z zadaniami poradziło sobie 84,4 proc. absolwentów. 11,3 proc., mimo niezaliczenia jednego z przedmiotów, ma prawo do sierpniowej poprawki. Nie zdało 4,3 proc.

– 11 proc. maturzystów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu - mówił podczas konferencji prasowej dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. - Co istotne do tego egzaminu ma prawo przystąpić tylko taki maturzysta, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu albo w części pisemnej albo w części ustnej. Maturzyści ci do 14 lipca powinni złożyć stosowny wniosek u tego dyrektora, u którego składali deklarację przystąpienia do egzaminu. Sam egzamin poprawkowy odbędzie się 21 i 22 sierpnia, a jego wyniki poznamy 8 września. 

Do matury przystąpiło łącznie 253 495 zdających, w tym 113 obywateli Ukrainy. 

Znacznie lepiej z egzaminem poradzili sobie uczniowie idący w systemie 8-letniej szkoły podstawowej, którzy w tym roku po raz pierwszy przystąpili do matury. Odsetek niezdanych egzaminów wyniósł w tej grupie 2,5 proc. Gorzej było z byłymi gimnazjalistami. Prawie co piąty nie zaliczył egzaminu z jednego przedmiotu, natomiast 7 proc. oblało tegoroczną maturę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Najlepiej na Pomorzu poszło uczniom z Sopotu

Pisemny egzamin z języka polskiego zdało 97 proc. osób, z matematyki - 88 proc., a j. angielskiego - 97 proc. Nieco lepiej wypadł egzamin ustny. W "Formule 2023" uzyskano w nim średni wynik 73 proc. Z kolei w "Formule 2015" zdawano ze średnią 60 proc. 294 zdających uzyskało od 90 do 100 proc. punktów ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej.

W przypadku 113 obywateli Ukrainy wyniki przedstawiają się następująco: 57,5 proc. – zdało, 32,8 proc. – prawo do poprawki, 9,7 proc. – nie zdało.

Województwem z najwyższym odsetkiem zdanych egzaminów było małopolskie – 88 proc.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze