Pomorska Rada Przedsiębiorczości pisze do premiera w sprawie fuzji Lotosu z Orlenem oraz Polskiego Ładu

Pomorska Rada Przedsiębiorczości zabrała głos w sprawie Polskiego Ładu oraz fuzji Lotosu z Orlenem. – Utrata niezależności przez Grupę LOTOS odbije się negatywnie na powiązaniach gospodarczych z setkami regionalnych firm kooperujących z nią w sferze usługowej, badawczo-rozwojowej, a także turystycznej – pisze Rada.
Redakcja
Zawsze Pomorze
2.02.2022 / 15:00

Stanowiska Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości z 28 stycznia w sprawie Polskiego Ładu i fuzji Lotosu z Orlenem zostały przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

– Pomorska Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa majątek skarbu państwa generujący znaczny wkład do budżetu centralnego i budżetów lokalnych, dający pracę i satysfakcję tysiącom swoich obywateli, nie powinien być w taki sposób traktowany. To rażący przykład marnotrawstwa majątku narodowego. Tylko zdecydowane argumenty i ekonomia, a nie strategiczne wizje ludzi niekompetentnych, powinny decydować o zmianach na dekady lat – podkreśla Rada.

W przesłanym premierowi stanowisku zwraca uwagę, że „dokonanie się fuzji niszczy wieloletni dorobek biznesowy Grupy LOTOS”.

– Tym samym nastąpi wyprzedaż polskiego majątku narodowego, co jest absolutnie sprzeczne z przekazywanymi nam przez Rząd RP informacjami o konieczności repolonizacji tego majątku. Zachwiana zostanie konsekwentnie realizowana przez Grupę LOTOS strategia rozwoju – twierdzi Rada.

Jej członkowie zwracają także uwagę, że fuzja niekorzystnie wpłynie na ceny produktów pochodzących z ropy naftowej i pogłębi rosnącą inflację.

– Pomorska Rada Przedsiębiorczości dostrzega liczne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności województwa pomorskiego i Polski, związane z fuzją Grupy LOTOS i Grupy ORLEN i dlatego, po raz kolejny, stanowczo apeluje do Rządu RP o wstrzymanie tego procesu – podkreśla Rada.

Pomorska Rada Przedsiębiorczości pisze do premiera w sprawie Polskiego Ładu

Pomorska Rada Przedsiębiorczości zabrała także głos w sprawie Polskiego Ładu. Jej członkowie wyrażają zaniepokojenie skutkami nowych zmian podatkowych.

– Wprowadzone zmiany są niekorzystne dla firm, a ponadto zawierają błędy, których konsekwencją jest chaos skutkujący dużymi utrudnieniami w wypełnianiu przez przedsiębiorców ich obowiązków podatkowych. Problemy interpretacyjne, pułapki i ryzyka dla podatników przy stosowaniu pozostałych przepisów, nawet tych, które wprowadzają dodatkowe ulgi, zaczną wychodzić na jaw dopiero w następnych miesiącach – zaznacza Rada.

Przyłącza się także do apelu Krajowej Rady Przedsiębiorczości do rządu, z 13 stycznia 2022 r., o pilne przygotowanie i przedłożenie Sejmowi projektu zmian legislacyjnych, które zawieszą stosowanie przepisów podatkowych Polskiego Ładu do 31 grudnia 2022 r. oraz przywrócą do tego czasu stosowanie w obrocie prawnym dotychczasowych regulacji prawa podatkowego.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze