Półwysep Drewnica

Stocznia Centrum Gdańsk – o przyszłości Młodego Miasta

Dostępność, jakość, poszanowanie historii – to główne oczekiwania względem Półwyspu Drewnica, który w najbliższych latach ma przeobrazić się z terenu poprzemysłowego w tętniącą życiem dzielnicę. Uwagi i opinie zebrano w toku dialogu społecznego z mieszkańcami Gdańska i innymi interesariuszami, prowadzonego przez spółkę SCG, która odpowiada za projekt Stocznia Centrum Gdańsk.
Arkadiusz
Kosiński
9.11.2022 / 12:38

Mijający rok zaowocował przygotowaniem mocnych podwalin pod przyszłą inwestycję w obrębie Półwyspu Drewnica - centralnej części terenów dawnej Stoczni Gdańskiej. Po przeprowadzeniu konsultacji przez Urząd Miejski w Gdańsku na temat oczekiwań względem całego obszaru Młodego Miasta, do dialogu społecznego przystąpiła SCG (Stocznia Centrum Gdańsk). Właściciel 9-hektarowego terenu zaprosił do rozmów licznych interesariuszy tego terenu. Celem pięciu spotkań, w tym dwóch warsztatowych oraz jednego panelu eksperckiego, było zebranie uwag na temat kompleksowej koncepcji zagospodarowania półwyspu, która wyszła spod kreski biura architektonicznego JEMS Architekci. Wnioski zawarte w raporcie podsumowującym dialog posłużą do aktualizacji wspomnianej koncepcji oraz stanowić będą punkt wyjścia do opracowania dokumentacji projektowej poszczególnych elementów obszaru.

Koncepcję zagospodarowania Półwyspu Drewnica opracowała warszawska pracownia JEMS Architekci

Jakie oczekiwania względem przyszłego zagospodarowania zgłosili zaproszeni mieszkańcy? Punktem wyjścia była analiza opracowanej koncepcji, zgodnie z którą obecna zabudowa Półwyspu Drewnica, miałaby zostać uzupełniona nowymi obiektami, nawiązującymi skalą do historycznych budynków, natomiast pod względem architektury, nadającymi całemu terenowi charakter nowoczesnej, atrakcyjnej dzielnicy. Zgodnie z wizją JEMS Architekci, zabudowa ma być wielofunkcyjna, w większości mieszkaniowa, oparta o siatkę historycznego układa stoczniowych ulic. Dodatkowo, wszystkie zaproponowane rozwiązania mają sprzyjać zapewnieniu modelu tzw. miasta 15-minutowego, dającego możliwość załatwienia najpilniejszych potrzeb w nieodległej okolicy. Według uczestników konsultacji, gwarancją powodzenia całego przedsięwzięcia będzie zapewnienie jakości poszczególnych rozwiązań, zarówno pod względem architektonicznym, sposobu zagospodarowania zieleni czy zaprojektowania ogólnodostępnych przestrzeni. 

Stocznia Centrum Gdańsk

„Obawa o dostęp do powstającej przestrzeni oraz oferowanych przez nią usług, była jedną z głównych obaw, jakie pojawiały się wśród uczestników. Stąd postulat, by przestrzeń ogólnodostępna Półwyspu Drewnica była otwarta i by funkcjonowała jako naturalne przedłużenie przestrzeni ogólnodostępnej Śródmieścia Gdańska” – czytamy w raporcie opublikowanym przez SCG.

W czasie spotkań z interesariuszami, zwrócono szczególną uwagę na konieczność zapewnienia spójności komunikacji pomiędzy poszczególnymi projektami realizowanymi na terenie dawnej Stoczni Gdański przez różnych inwestorów. Ale też odpowiednią ekspozycję i czytelność istniejących budynków historycznych i artefaktów związanych z działalnością dawnej Stoczni. Innym ważnym tematem omawianym podczas warsztatów była kwestia wprowadzenia pomiędzy zabudowę kubaturową możliwie dużo ogólnodostępnych terenów zielonych.

„Istotnym zaleceniem do projektu stała się metafora „przedogródka”, będąca propozycją stworzenia linearnego założenia zielonego wzdłuż ul. Narzędziowców, tworzącego reprezentacyjny, publiczny ciąg pieszo-jezdny” – czytamy w raporcie opublikowanym przez SCG.

Oprócz wniosków o charakterze projektowym, uczestnicy zgłosili szereg postulatów programowych, dotyczących m.in. zachowania charakteru dawnego miejsca produkcji stoczniowej, zróżnicowania oferty usługowej oraz mieszkaniowej. Jak podkreślono: „w procesie zarządzania przyszłą inwestycją potrzebne są instrumenty kontroli nad najmem krótkoterminowym i jego konsekwencjami dla życia nowo powstającej dzielnicy”.

Wszystkie postulaty znalazły odzwierciedlenie w opracowanych rekomendacjach, w których podkreślono potrzebę stworzenia koncepcji programowej, jako uzupełnienie dla docelowego projektu zagospodarowania terenu. W pięciu spotkaniach, które w ramach dialogu społecznego odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2022 r., udział wzięło ponad 300 osób, w tym okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele rad dzielnic, miejscy radni, pracownicy instytucji kultury, historycy, działacze społeczni oraz artyści. Zebrane opinie oraz uwagi posłużą do zaktualizowania przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu. Konsultacje przeprowadziło we współpracy z SCG (Stocznia Centrum Gdańsk), Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.

Pełny raport z prowadzonego dialogu społecznego znajduje się na stronie www.scg.pl/dialog

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze