1 września do szkół poszli nie tylko uczniowie podstawówek czy szkół ponadpodstawowych. Tego dnia edukację rozpoczęło też... 224 osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem (fot. ZK Czarne)

Uczniowie z Zakładu Karnego, czyli pierwszy dzwonek za kratkami
w Czarnem

1 września z plecakami do szkół poszli nie tylko uczniowie podstawówek czy szkół ponadpodstawowych. Tego dnia edukację rozpoczęło też... 224 osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem. Co ciekawe, co roku kilku z nich przystępuje również do matury. A czego dokładnie będą się uczyć?
Olek
Knitter
7.09.2022 / 13:41

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem uczą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w tym miejscu od wielu lat.

- Realizowane jest tu kształcenie zawodowe w ramach dwuletnich kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jak również ogólne w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Każdego roku kilku osadzonych podchodzi do egzaminu maturalnego, co jest dla nich dużym osiągnięciem, gdyż w populacji skazanych dominuje wykształcenie podstawowe oraz zawodowe – relacjonuje mjr Andrzej Żabski z ZK w Czarnem. I dodaje: - Zdobycie zawodu nie gwarantuje zejścia z przestępczej drogi życia, natomiast jest działaniem poprzez które staramy się wskazać osadzonym ścieżkę wyjścia z obszaru patologii społecznych, na którym się znaleźli.

W Zakładzie Karnym w Czarnem więźniowie mają szansę zdobyć różne zawody, m.in. cukiernika, fryzjera, kucharza czy też montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło 224 skazanych. Jak relacjonuje pierwszy dzień nauki mjr Andrzej Żabski, w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor CKU zachęcał uczniów do podjęcia tego wysiłku, który ma procentować w przyszłości.

- Dyrektor ZK w Czarnem ppłk Jacek Chmiel zaapelował o dobre wykorzystanie okresu nauki. W pierwszym dniu roku szkolnego osadzeni poznali również swoich nauczycieli, których w CKU przy ZK w Czarnem pracuje 18 – dodaje Żabski.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze