(fot. UMG)

Uniwersytet Morski świętuje 102-lecie powołania Szkoły Morskiej

102. rocznica utworzenia szkolnictwa morskiego w Polsce i 40-lecie żaglowca Dar Młodzieży - Uniwersytet Morski w Gdyni ma co świętować.
Małgorzata
Gradkowska
21.06.2022 / 15:58

Na gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego zawisła biało-czerwona bandera Polskiej Marynarki Handlowej. Jej podniesienie w przypadku szkolnych uroczystości to wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. W przypadku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, bandera podnoszona jest podczas każdego święta szkoły. Czerwcowe święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nawiązuje do wydarzeń sprzed ponad 100 lat - 17 czerwca 1920 roku gen. Józef Leśniewski, ówczesny minister spraw wojskowych podpisał rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie. Dla uczczenia tych wydarzeń Uniwersytet Morski w Gdyni, który kontynuuje tradycje tczewskiej szkoły, obchodzi Święto Szkoły dwukrotnie - w czerwcu dla upamiętnienia powołania Szkoły Morskiej oraz w grudniu - dla uczczenia podniesienia polskiej bandery na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie.

(fot. UMG)

W programie uroczystości zaplanowano m.in. otwarte posiedzenie Senatu UMG, podczas którego nagrodzono pracowników uczelni oraz ręczono tytuł doktora honoris causa wieloletniemu naukowcowi uczelni, prof. Mirosławowi Jurdzińskiemu oraz "zwodowano album, poświęcony szkolnej fregacie. 

Honoris Causa dla prof. Mirosława Jurdzińskiego

Senat UMG nadał tytuł doktora Honoris Causa prof. dr inż. kpt. żeglugi wielkiej Mirosławowi Jurdzińskiemu. Obchodzący w tym roku 92. urodziny profesor uważany jest za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej edukacji morskiej i twórcę narodowej szkoły nawigacyjnej. W 1959 roku został wykładowcą i kierownikiem praktyk morskich w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, w 1964 roku rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni (późniejsza Wyższa Szkoła Morska, Akademia Morska, a obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni), na stanowisku starszego wykładowcy, następnie docenta i profesora nadzwyczajnego. Od 1994 zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego, zaś od 2018 r. profesora. Jest współautorem zmiany koncepcji nawigacji morskiej polegającej na jej oparciu o planowanie przestrzenne oraz modelowanie ruchu statków na torach wodnych i innych akwenach ograniczonych i płytkowodnych.

Prof. Jurdziński jest także autorem ponad 50 podręczników i skryptów z dziedziny nawigacji i eksploatacji statków.

Album poświęcony Darowi Młodzieży

Uroczystości związane ze świętem UMG połączone zostały w tym roku z 40 rocznicą podniesienia bandery na Darze Młodzieży. Wcześniej – w maju – szkolną fregatę można było zwiedzać, teraz „zwodowano” poświęcony jej 200. stronicowy album (pod redakcją dr. inż. kpt. ż.w. Bogumiła Łączyńskiego. Przypomnijmy, że jednostka została zwodowana w 1981 roku. Jednak uroczyste podniesienie bandery na „Darze Młodzieży” odbyło się 4 lipca 1982 roku i to tego dnia przypada rocznica wejścia statku do służby.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze