Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Bakterie coli w wodociągu IX Liceum Ogólnokształcącego

Bakterie z grupy coli wykryto w wewnętrznej instalacji IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dyrekcja podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole i przejściu na system zajęć zdalnych. Ma to potrwać od 16 do 20 listopada. W tym czasie w budynku prowadzone będzie intensywne czyszczenie sieci wodociągowej. Potem wykonane zostanie ponowne badanie.
Bakterie coli w wodociągu IX Liceum Ogólnokształcącego

Autor: archiwum szkoły

Komunikat o pojawieniu się bakterii coli w szkolnej instalacji pojawił się w środę wieczorem na stronie internetowej oraz fanpage’u na Facebooku IX Liceum Ogólnokształcącego.

Jak czytam: „Zajęcia zdalne od 16 listopada do 20 listopada z ewentualnym przedłużeniem. W związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań wody z instalacji wewnętrznej szkoły i wykryciem bakterii z grupy coli w porozumieniu z Wydziałem Edukacji podejmuję decyzję o zawieszeniu zajęć i zorganizowaniu zajęć zdalnych dla uczniów od 16.11.2023 r. do 20.11.2023 r. z ewentualnym przedłużeniem. W tym czasie w szkole zostaną przeprowadzone czynności związane z czyszczeniem sieci wodociągowej i ponownym badaniem wody.” Komunikat podpisała wicedyrektor szkoły Dorota Kosek.

Próbowaliśmy dowiedzieć się więcej na temat całego zdarzenia - czy podobne przypadki zanieczyszczenia sieci zdarzały się wcześniej, co można uczynić dla zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. Budynek liceum przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego jest stary, szkoła została założona w 1951 r. Interesowało nas także, czy zanieczyszczenie sieci wodociągowej dotyczy tylko budynku szkoły, czy może występuje w okolicy placówki. Otrzymaliśmy jednak odpowiedź wicedyrektor Doroty Kosek – przekazaną za pośrednictwem sekretariatu szkoły – że w tej sprawie szkoła nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji poza już opublikowanym komunikatem. 

Obszernych wyjaśnień udzieliła nam za to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

- Szkoła wykonywała badania instalacji wodociągowej w ramach wewnętrznych procedur. Bardzo dobrze, że takie badania są prowadzone. Choć poziom skażenia nie jest wysoki, dyrekcja szkoły postąpiła jak najbardziej prawidłowo. Skontaktowano się z naszą stacją, przekazaliśmy co w takiej sytuacji należy wykonać i pozostajemy w kontakcie – informuje Alina Hamerska, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. - Zanieczyszczenia sieci ograniczają się do szkoły, nie mamy podstaw przypuszczać, by bakterie coli znajdowały się w innych instalacjach w okolicy.

Jak powiedziała nam Alina Hamerska, szkoła powinna przeprowadzić teraz przegląd i czyszczenie sieci, jej chlorowanie, konieczne będzie także ponowne przeprowadzenie badania wody w instalacji, które wykaże jej odpowiednią jakość. Przy tego rodzaju zanieczyszczeniach woda nie nadaje się bowiem do spożycia.

Zapytaliśmy o możliwe przyczyny podobnych zdarzeń, czy mogą wynikać z wieku instalacji wodociągowych w tym rejonie Gdańska? Jak się dowiedzieliśmy, przyczyny takich zanieczyszczeń bywają bardzo różne, czasem wręcz prozaiczne, w rodzaju uszkodzonej baterii umywalkowej. Takie zdarzenia występują i nie dotyczą tylko budynków szkolnych. Wszystko jednak wskazuje na to, że w przypadku IX LO niedostateczna jakość wody ogranicza się tylko do budynku tej szkoły.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama