Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Na maturze będzie łatwiej niż zapowiadano

Nie podstawa programowa, a wymagania egzaminacyjne, czyli mniej materiału, będą obowiązywały na maturze i egzaminie ósmoklasisty w dwóch następnych latach. Egzamin po VIII klasie ma odbywać się w maju, a nie w kwietniu.
matura

Autor: Karol Makurat | Zawsze Pomorze

Przepisy umożliwiające przeprowadzenie w roku 2023 i 2224 egzaminu ósmoklasisty i matury na postawie wymagań egzaminacyjnych zawiera rządowy projekt, którym w czwartek mają zająć się posłowie. Zgodnie z nim - egzaminy maturalne w dwóch następnych latach szkolnych, podobnie jak w tym roku, zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy uczniowie dowiedzą się, czego nie będzie się od nich wymagać na maturze 2023.

Matura 2022. Wymagania egzaminacyjne

Uczeń zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co ważne - dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane progi punktowe stanowiące o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (w poprzednich latach było to warunek zdania egzaminu). Ten wymóg ma być zniesiony po to, by zachować równość szans absolwentów starych i nowych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie. W rocznikach 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny będzie bowiem przeprowadzany zarówno dla absolwentów nowego, jak i starego ustroju szkolnego (stary to 3-letnie licea i 4-letnie technika, a nowy, po likwidacji gimnazjów to 4-letnie licea i 5-letnie technika).

Reakcja na pandemię i zdalną naukę

Egzaminy na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej zaplanowano już dla tegorocznych maturzystów, jednak cały czas Centralna Komisja Egzaminacyjna i MEiN informowały, że w następnych latach wrócą zasady sprzed pandemii. Planowane teraz zmiany to reakcja m.in. na petycję Koalicji Nie dla Chaosu w Szkole - to grupa organizacji i stowarzyszeń, przeciwnych zmianom w oświacie i edukacji, wprowadzanych w ostatnich latach.

Po ogłoszonych przez ministra Czarnka decyzjach w sprawie egzaminów w kolejnych latach, uznaliśmy, że są one dalece niewystarczające w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, którzy w latach 2023–25 przystąpią do egzaminu maturalnego w tak zwanej nowej formule – oceniają członkowie grupy. - W petycji apelowaliśmy o zmodyfikowanie wymagań związanych z przedmiotami obowiązkowymi n nowej maturze w tzw. formule 2023 w pierwszych latach jej obowiązywania. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z MEiN, wynika, że trwają prace nad katalogiem wymagań egzaminacyjnych dla obecnych uczniów klas drugich i trzecich szkół średnich (pierwszych absolwentów 8-letnich szkół podstawowych).

Jak podkreślają - na poziomie liceum uczniowie z rocznika maturalnego 2023 (i następnych roczników) uczą się według nowych - bardzo rozbudowanych - wymagań programowych, korzystając z podręczników, z których nie wszystkie gwarantują im właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Na skutek pandemii uczniowie, którzy kończą obecnie drugą klasę liceum więcej czasu spędzili na nauce zdalnej niż na zajęciach stacjonarnych w szkole średniej. Efektywność nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest znacząco niższa, niż prowadzonego w sposób tradycyjny, co wielokrotnie podkreślał minister edukacji i nauki.

Koalicja Nie dla Chaosu w Szkole

Egzamin ósmoklasisty na stałe w maju

W projekcie zapisano też, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj. Czas na naukę w drugim semestrze będzie dłuższy, to jednak sprawi, że uczniowie poznają wyniki egzaminu już po zakończeniu roku szkolnego. A to z kolei ograniczy czas na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Dlatego w projekcie zaproponowano także wprowadzenie zmian w zakresie terminów w rekrutacji - tak by proces był krótszy, oraz ograniczono ilość czynności, wymagających osobistego udziału rodziców ósmoklasistów . Więcej spraw będzie można załatwić elektronicznie.

Zmiany już na tegorocznej maturze

Przypomnijmy, że na początku tego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało aneksy do informatorów do tegorocznej matury z poszczególnych przedmiotów, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Każdy aneks zawiera m.in. wymagania egzaminacyjne na egzamin w 2022 r. oraz wykaz zadań anulowanych z powodu niezgodności z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Zmiany objęły materiał z matematyki, polskiego, chemii, geografii, historii, informatyki czy języki obce nowożytne.

Jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy uczniowie dowiedzą się, czego nie będzie się od nich wymagać na maturze 2023. W październiku ubiegłego roku Artur Górecki, szef departamentu programów nauczania i podręczników MEiN informował, że ze względu na troskę o „uczniów doświadczonych przez sytuację covidową”, materiał zostanie okrojony o około 20-30 procent i zostały już powołane w tym celu odpowiednie zespoły.

Pierwsze czytanie projektu w Sejmie ma być przeprowadzone w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama