Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Park Kulturowy w Śródmieściu lekarstwem na kluby go-go i nocne hałasy?

Jeszcze niespełna dwa tygodnie zostały mieszkańcom gdańskiego Śródmieścia i prowadzącym tam interesy przedsiębiorcom, na wyrażenie swojej opinii na temat projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego w części tej dzielnicy. Ustanowienie Parku ma uregulować m.in. kwestie nocnych hałasów, handlu ulicznego i działaności klubów go-go.
Park Kulturowy w Śródmieściu lekarstwem na kluby go-go i nocne hałasy?

Autor: Karol Makurat | Zawsze Pomorze

Planowany park Kulturowy ma objąć z grubsza teren historycznego Głównego Miasta – ograniczony ulicami: Wapiennicza, Grodzka, Podwale Staromiejskie, Targ Drzewny Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie, Szafarnia, na Stępce. Jego utworzenie ma trzy zasadnicze cele:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców
  • Poprawa jakości przestrzeni publicznej
  • Poprawa ekspozycji i ochrony zabytków

W praktyce sprowadza się to do wprowadzeni szeregu zakazów i obostrzeń mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zjawisk szkodliwych wizerunkowo oraz najbardziej uciążliwych w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców Śródmieścia. Potrzeby w tym względzie zidentyfikowano na podstawie badań wśród mieszkańców przeprowadzonych w listopadzie 2020 roku. Wskazywali oni na takie szkodliwe czynniki jak: usługi o charakterze erotycznym, zbiórki uliczne z wykorzystaniem zwierząt, życie nocne (puby, kluby, dyskoteki), działalność ogródków gastronomicznych, nieregulowany handel w przestrzeni publicznej, występy muzyczne i inne występu uliczne, a także jarmarki św. Dominika i Bożonarodzeniowy.

 

Czego nie będzie wolno, a co będzie, ale pod pewnymi warunkami

Według projektu uchwały całkowitemu zakazowi mają podlegać: działalność usługowa o charakterze erotycznym, a więc przede wszystkim niesławne kluby go-go, których klienci budzą się następnego dnia z wyczyszczonymi kartami bankowymi oraz zbiórki uliczne z wykorzystaniem zwierząt. Zakazane będzie także używanie nagłośnienia, a także instrumentów dętych i perkusyjnych podczas występów ulicznych. Nie wolno będzie także reklamować usług i towarów, poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się to także do reklamowania lokali gastronomicznych, zarówno poprzez tzw. „naganiaczy” nagabujących przechodniów, jak i „staczy” trzymających tablice reklamowe. Nie będzie też można rozdawać ulotek reklamowych, ani ustawiać przyczep czy pojazdów opatrzonych napisami czy tablicami reklamowymi (z wyjątkiem rowerów z wypożyczalni).

Projekt uchwały zawiera także szereg ograniczeń dotyczących emisji świateł i dźwięku na terenie Parku Kulturowego, m.in. zakaz stosowania laserów, listew LED, neonów czy światła pulsującego. Działalność artystyczna w przestrzeni Parku dozwolona będzie – pod określonymi warunkami – tylko dla posiadaczy identyfikatorów, wyłącznie w godzinach 10.00-20.00 natomiast w ogródkach gastronomicznych między 20.00, a 22.00. Same ogródki mogłyby funkcjonować nie dłużej niż do 22. w dni powszednie i do 24. w weekendy.

(fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze) 

Również uliczny handel możliwy będzie tylko w ograniczonym zakresie. Nie wolno będzie prowadzić sprzedaży „z ręki”, oferować usług sezonowych, takich jak zaplatanie warkoczyków. Ograniczona zostanie możliwość sprzedaży gadżetów niskiej jakości (tu rozstrzygająca będzie opinia zespołu zarządzającego Parkiem). Pozwolenia na działalność uliczną dla artystów, świadczenie usług z wykorzystaniem pojazdów z napędem elektrycznym czy prowadzenie stoisk z lodami, goframi, etc., regulowane będzie na zasadzie konkursów organizowanych przez prezydenta Miasta Gdańska.

Obostrzenia dotyczą także mieszkańców Śródmieścia. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, balustrad czy schodów będzie musiała uwzględniać uwarunkowania historyczne. Na wspólnotach mieszkańców ciążyć będzie obowiązek usuwania graffiti ze ścian. Zimą obowiązywać będzie zakaz posybywania chodników innmi środkami, niż piasek.

Uwagi tylko przez internet do 21 grudnia

Z projektem uchwały szczegółowo można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tam też można wypełnić formularz z uwagami do projektu, ale jedynie do 21 grudnia 2022.

Kolejny krok to przygotowanie raportu z konsultacji. Gotowy projekt musi zostać zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dopiero po jego akceptacji projekt uchwały będzie mógł trafić pod obrady Rady Miasta.

Jak powiedziała kierowniczka Referatu Wydziału Gospodarki Komunalnej Monika Nkome-Evini, władze miasta liczą, że w najbliższy sezon turystyczny Śródmieście wkroczy już jako Park Kulturowy. 

Mieszkańcy są „za”, ale mają uwagi

W środę 7 grudnia, podczas spotkania informacyjnego z przedstawicielami Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, mieszkańcy Śródmieścia zwracali uwagę na szereg problemów, których projekt uchwały nie uwzględnia. Jednym z nich jest niedostateczna liczba toalet publicznych, przez co notorycznie zanieczyszczane są podwórka i bramy Głównego Miasta. Uchwała nie mówi też nic na temat funkcjonowania lokali, gdzie uprawia się nielegalny hazard i – zdaniem mieszkańców – handluje narkotykami.

Podnoszono kwestię konieczności wydłużenia pracy Straży Miejskiej, która teraz kończy dyżurowanie o 21. Postulowano wręcz by Park patrolowany był przez strażników przez całą dobę. Domagano się też zwiększenia liczby kamer miejskiego monitoringu na tym obszarze. Kolejny problem, na który zwracali uwagę mieszkańcy, to elektryczne hulajnogi parkowane przez użytkowników byle gdzie, ale też masowo przywożone przez jedną z firm wypożyczających i rozstawiane w sposób utrudniający poruszanie się pieszych.

Krytykowano też wyłącznie internetowy charakter konsultacji, co wyklucza z nich udział starszych mieszkańców dzielnicy, nie potrafiących obsługiwać komputerów.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama