Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

ZUS ujawnił 1200 nieprawidłowości w zwolnieniach lekarskich na Pomorzu!

Choć formalnie byli "chorzy", to remontowali mieszkania, podejmowali pracę zarobkową w innej firmie, uczestniczyli w imprezach i zagranicznych wycieczkach. Od stycznia do października br. ZUS na Pomorzu, kontrolując zwolnienia lekarskie, stwierdził prawie 1200 nieprawidłowości i zakwestionował zasiłki na ponad jeden milion złotych.
ZUS ujawnił 1200 nieprawidłowości w zwolnieniach lekarskich na Pomorzu!

Autor: Pixabay

Zwolnienie to nie urlop

ZUS może skontrolować zarówno to, jak wykorzystujemy czas zwolnienia lekarskiego, jak i to, czy prawidłowo zostało wystawione orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy i zaświadczenie lekarskie.  

- Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku skontrolowały prawie 3 tys. osób pod kątem prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich. W rezultacie prawo do zasiłku cofnięto w 172 przypadkach - informuje Krzysztof Cieszyński , rzecznik prasowy ZUS na Pomorzu.-  Kwota cofniętych zasiłków wyniosła blisko 319 tys. zł. Podczas kontroli sprawdzano, co robi osoba pobierająca zasiłek chorobowy, czy poprawnie wykorzystuje zwolnienie od pracy i czy nie wykonuje w tym czasie innej pracy zarobkowej. Powinna bowiem postępować tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy.

Jak podkreśla rzecznik ZUS, niezależnie od wskazań lekarskich, ubezpieczony może wtedy wykonywać jedynie czynności codzienne i te związane z poprawą stanu zdrowia, np. może udać się na wizytę do lekarza, do apteki bądź po zakupy spożywcze.

- Postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla chorego i może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia, jest zachowaniem niezgodnym z celem zwolnienia lekarskiego - tłumaczy Krzysztof Cieszyński.-  Chodzi np. udział w wycieczkach, imprezach, remont mieszkania lub pracę zarobkową. Należy pamiętać także, że zwolnieniem lekarskim nie można swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Wykorzystywanie go niezgodnie z jego celem skutkuje utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres.

A może pacjent już wyzdrowiał?

Ponadto od stycznia do września tego roku lekarze orzecznicy ZUS z Gdańska i Słupska wydali 17,9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich, każdorazowo sprawdzając .czy ubezpieczony,  który korzysta ze zwolnienia nadal jest chory i czy należy kontynuować zwolnienie, czy też trzeba je skrócić. W razie nieprawidłowości ZUS wydaje decyzję o odmowie prawa do świadczeń lub obowiązku zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Ponad tysiąc razy uznano, że kontrolowani są zdolni do pracy. Zwolnienia skrócono łącznie o 7953 dni (ponad 21 lat!) i  cofnięto zasiłki chorobowe w kwocie przekraczającej  762 tys. zł.

Kiedy ZUS zainteresuje się twoim zwolnieniem?

Do obu rodzajów kontroli typuje się najczęściej zwolnienia, które m.in. budzą wątpliwości z uwagi na okres niezdolności do pracy nieadekwatny do schorzenia, czy przypadki, w których ubezpieczony dostaje kolejne zwolnienia od różnych lekarzy na różne schorzenia - wyjaśnia rzecznik ZUS. - Zawraca się też uwagę na tych, którzy nie stawił się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie lub wcześniej dopuścili się nadużyć.

Krzysztof Cieszyński przypomina, że pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych  są także uprawnieni do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, za które wypłacają pracownikom i innym ubezpieczonym, np. zleceniobiorcom zasiłki chorobowe , opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych może wystąpić o przeprowadzenie kontroli do ZUS, który wypłaca zasiłki jego pracownikom.

 

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama