Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Matura 2024. CKE podała wyniki egzaminów. Jak wypadły na Pomorzu?

83 proc. pomorskich absolwentów zdało maturę, do poprawki w sierpniu może podejść 11 proc. maturzystów. Średni wynik z języka polskiego na Pomorzu to 60 procent, z matematyki, 62 procent, 80 procent z angielskiego. W całej Polsce egzamin maturalny zdało 84 proc. wszystkich maturzystów. We wtorek, 9 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informację o wynikach egzaminu maturalnego.
matura 2024 z języka polskiego, I LO Pruszcz Gdański
83 proc. pomorskich absolwentów zdało maturę, do poprawki w sierpniu może podejść 11 proc. maturzystów

Autor: Kinga Kalenik | Zawsze Pomorze

Centralna Komisja Egzaminacyjna we wtorek, 9 lipca ogłosiła ogólnopolskie wyniki z tegorocznego egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w maju – w terminie głównym. Do egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 229 absolwentów, obywateli Ukrainy.

Matura 2024. Ogólnopolskie wyniki 

W całym kraju egzamin maturalny zdało – podobnie jak przed rokiem – 84,1 proc. wszystkich maturzystów (w ubiegłym roku było to 84,4 proc.), w tym:

  • 88,6 proc. absolwentów liceów (131 824) 
  • i 78,1 proc. absolwentów techników (74 756).

Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu przysługuje 10,4 proc. absolwentom (25 585). Pozostałe 5,5 proc. będzie mogło maturę poprawić w przyszłym roku – co oznacza, ze osoby te nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu.

Matura 2024. Wyniki na Pomorzu

Na Pomorzu maturę zdało 83 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych, prawo do poprawki (czyli oblany egzamin z jednego przedmiotu) ma 11 proc. maturzystów.

Średnia z egzaminu maturalnego w województwie pomorskim:

  •  z języka polskiego - 60 procent, 
  • z matematyki – 62 procent, 
  • z języka angielskiego 80 procent.

Lepiej maturę zdali absolwenci liceów – 64 procent z polskiego, 67 proc. z matematyki i 84 proc. z angielskiego.

Ich koledzy z techników mieli średnio 55 procent z polskiego, 55 z matematyki i 74 proc. z angielskiego.

W woj. pomorskim 14 osób zdawało  język kaszubski – ich średni wynik to 37 procent.

wyniki matury 2024
Wyniki matury 2024 (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Matura 2024. Jakie przedmioty były na egzaminie?

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do: 

  • trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
  • oraz dwóch ustnych egzaminów: z polskiego i języka obcego. 

Maturzyści ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowe mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru (można przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym). Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Matury 2024. Polski gorzej niż matematyka!

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało: 

  • 95 proc. maturzystów, 
  • matematykę – 89 proc.
  • a najczęściej wybierany język angielski – 96 proc.

Średni wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przez tegorocznych absolwentów to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów; wśród absolwentów liceów to 65 proc., wśród absolwentów techników – 56 proc.

Średni wynik z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 63 proc. możliwych do uzyskania punktów; wśród absolwentów liceów to 68 proc., wśród absolwentów techników – 56 proc.

Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów; wśród absolwentów liceów – 83 proc., a wśród absolwentów techników – 72 proc.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama