Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Pomorskie Żagle Wiedzy. To nie tylko żeglowanie i rozwijanie pasji, ale współpraca, dyscyplina i ekologia

Zajęcia żeglarskie i obozy, edukacja młodzieży poprzez sport. Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej wysokości ponad 12 mln zł w pomorskich gminach realizowane są kolejne działania z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej. Chodzi przede wszystkim o organizację dodatkowych zajęć oraz letnich obozów żeglarskich dla uczniów szkół podstawowych, a także szkolenia dla nauczycieli.
żaglówka
(Fot. Pexels)

Młodzież będzie się uczyła nie tylko zachowania na wodzie, ale też tego jak radzić sobie w trudnych warunkach, jak wspierać kolegów. To wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez piękny sport.  W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 21 projektów związanych z edukacją morską i żeglarską, które będą realizowane przez 43 gminy w województwie pomorskim.

W projektach realizowanych przez gminy w zakresie wsparcia ucznia zostały zaplanowane: zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektów (kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem tematyki morskiej i żeglarskiej), doradztwo zawodowe odnosząca się do branż i zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, praktyczne zajęcia żeglarskie oraz obozy żeglarskie, wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z edukacją morską i żeglarską (np. Stacja Morska na Helu, Akwarium w Gdyni, porty i mariny), festyny. Wsparcie nauczycieli odbędzie się poprzez szkolenia także związane z przygotowaniem do prowadzenia praktycznych zajęć żeglarskich nauczycieli posiadający patent żeglarski.

Jednocześnie z projektami gminnymi zostanie uruchomiony projekt koordynacyjny realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Dla uczniów przygotowany został regionalny konkurs projektów edukacyjnych związanych z tematyką morską i żeglarską realizowanych przez zespoły uczniowskie powołane w ramach projektów gminnych. Działania w zakresie wsparcia nauczycieli dotyczą przygotowania nauczycieli do prowadzenia praktycznych zajęć na wodzie służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów (w tym szkolenia standaryzujące dla nauczycieli - instruktorów sportów wodnych, szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień instruktorskich i żeglarskich) oraz włączania edukacji morskiej i żeglarskiej do programów nauczania (udział w kursach online wspierających w pracy metodą projektu edukacyjnego, organizacja sieci współpracy dla nauczycieli i dyrektorów szkół wdrażających edukację morska i żeglarską, konsultacje z ekspertami z zakresu pracy metodą projektu, szkolenia w zakresie włączania treści morskich i żeglarskich do oferty edukacyjnej szkoły, przygotowanie materiałów dydaktycznych wspierających edukację morską i żeglarską, wymiana doświadczeń w ramach konferencji regionalnych).

Głównym celem wszystkich projektów jest poprawienie jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Projekty realizowane będą pod wspólnym hasłem „Pomorskie żagle wiedzy”. Łączna wartość wydatków merytorycznych związanych z edukacją morską i żeglarską możliwych do sfinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi ponad 12 340 000 zł. W ramach tych projektów wsparciem zostanie objętych ponad 7 600 uczniów pomorskich szkół podstawowych oraz 750 nauczycieli.

Pomorskie Żagle Wiedzy

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama