Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Wyniki matur 2022. Na Pomorzu zdało ponad 76 proc. maturzystów

76,4 procent maturzystów z Pomorza zdało tegoroczną maturę. 6,7 proc. maturzystów nie zdało z jednego przedmiotu i będzie mogło podejść do poprawki w sierpniu 2022 roku, ale niemal 17 proc. uczniów będzie musiało podejść do matury jeszcze raz w 2023 roku. Najlepiej poszedł w tym roku egzamin z języka polskiego – na Pomorzu zdało go 94 proc. maturzystów.
matura 2022
(fot. Karol Uliczny | Zawsze Pomorze)

W 2022 roku do matury przystąpiło na Pomorzu 16 982 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Podobnie jak w 2021 roku, zdawali wyłącznie egzaminy pisemne. Obowiązkowo przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym z:

  • języka polskiego,
  • matematyki
  • oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

PRZECZYTAJ TEŻ: Maturzyści poznają wyniki egzaminów

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Egzamin na poziomie rozszerzonym nie był obowiązkowy.

Na Pomorzu procent absolwentów, którzy zdali maturę, jest niższy niż ogólnopolski.

  • W całej Polsce egzaminy zaliczyło 78,2 proc. maturzystów, na Pomorzu liczba ta to 76,4 proc.

Matura 2022. Wyniki egzaminów na Pomorzu

matura 2022 na Pomorzu

Wyniki maturzystów z Pomorza z egzaminów z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym także są – niewiele, ale jednak – gorsze od ogólnopolskich.

  • Egzamin z języka polskiego zdało na Pomorzu 94 proc. maturzystów. Średni wynik uzyskany z tego przedmiotu na poziomie podstawowym to 55 proc. Na części rozszerzonej maturzyści zdobyli średnio wynik 54 proc.
  • Egzamin z matematyki zdało 80 proc. absolwentów. Średni wynik z tego przedmiotu wynosił kolejno 56 proc. z części podstawowej i 34 proc. z części rozszerzonej.
  • Na egzaminie z języka obcego nowożytnego maturzyści najczęściej zdawali język angielski. Na Pomorzu zdało 95 proc. podchodzących do niego maturzystów. Średnia na egzaminie podstawowym to 77 proc., na poziomie rozszerzonym – 64 proc.

Matury z kilku egzaminów nie zdało na Pomorzu 16,9 proc. maturzystów, co oznacza, że nie będą mogli podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2022 roku. W tym terminie egzaminy będzie mogło poprawiać 6,7 proc. absolwentów, którzy nie zaliczyli tylko jednego przedmiotu.

Matura 2022. Wyniki ogólnopolskie

matura 2022 w Polsce

W całej Polsce do egzaminów przystąpiło ponad 268 tys. tegorocznych absolwentów oraz 34 obywateli Ukrainy. Na Pomorzu do matury nie podszedł żaden uczeń z tego kraju.

W tym roku 78,2 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało wszystkie egzaminy. 15,5 proc. uczniów nie zdało matury z kilku przedmiotów, a 6,3 proc. nie zaliczyło egzaminu z jednego przedmiotu.

  • Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 95 proc. maturzystów, a średni wynik to 54 proc. W części rozszerzonej średnia z języka polskiego to 55 proc.
  • Egzamin z matematyki zdało w całej Polsce 82 proc. absolwentów. Średni wynik to 58 proc. z części podstawowej i 33 proc. z części rozszerzonej.
  • Egzamin z języka nowożytnego zdało 94 proc. maturzystów, którzy wybrali język angielski. Średnia na egzaminie podstawowym to 76 proc., na poziomie rozszerzonym – 63 proc.

Przypomnijmy, aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

wyniki matury na Pomorzu

Matura 2022. Jak się odwołać od wyniku?

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się zwrócić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Jeśli nie zgadza się z oceną, może wystąpić o weryfikację do dyrektora OKE. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE.

Matura 2022. Kiedy egzaminy poprawkowe?

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia 2022 roku – będą to wyłącznie egzaminy pisemne i dotyczą osób, które nie uzyskały 30 proc. punktów z tylko jednego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 roku.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama