(fot. Aleksandra Turzyńska) 

Dobre wiadomości w sprawie odbudowy Mostu Tczewskiego. W końcu doczeka się remontu?

W Tczewie odbyła się konferencja prasowa zwołana z inicjatywy posła Kazimierza Smolińskiego z udziałem starosty tczewskiego Mirosława Augustyna poświęcona perspektywom odbudowy Mostu Tczewskiego. Poseł nakreślił możliwy scenariusz kontynuacji odbudowy zabytkowej przeprawy przez Wisłę.
Krystyna
Paszkowska
21.02.2022 / 17:01

Kazimierz Smoliński oraz Mirosław Augustyn poinformowali o wspólnych działaniach - stron rządowej i samorządowej -  zmierzających do zakończenia przebudowy mostu tczewskiego, uwzględniając nie tylko inwestycję drogową, ale i utworzenie w Tczewie filii Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz decyzje konserwatorskie. 

- Mamy dobre wiadomości dla tczewian, dla mieszkańców powiatu tczewskiego - mówił Kazimierz Smoliński. - Po spotkaniu w Ministerstwie Kultury, u ministra Sellina, generalnego konserwatora zabytków, zostały poczynione ustalenia, które niewątpliwie pozwolą zrealizować inwestycje remontu drogowego Mostu Tczewskiego - historycznego mostu. 

Most cTczew

Na razie Most Tczewski bardziej jest molem i to lisewskim niż tczewskim - jest szansa na odbudowę (fot. Aleksandra Turzyńska)

 

Pisaliśmy już o tym, że na dokończenie II etapu (części a i b) przebudowy Mostu Powiat wystąpił już z wnioskiem do rządowego programu Polski Ład. Co szczególnie ważne dofinansowanie jest możliwe w wysokości 95 proc. kosztów zadania. Jak zapewnił poseł Smoliński natomiast montaż finansowy dotyczący wkładu własnego zostanie wypracowany z Muzeum II Wojny Światowej. 

Efektem spotkania w Warszawie jest m.in. inicjatywa, o którą już od 2 lat zabiega Społeczny Komitet Odbudowy Mostu, aby Powiat Tczewski przekazał przyczółek w użyczenie Muzeum II Wojny Światowej, gdzie w przyszłości ma zostać utworzona filia tej placówki muzealnej. 

Jak wygląda obecnie sytuacja w tym zakresie?

- Przystąpiono do prac związanych ze zmianą statutu Muzeum II Wojny Światowej, żeby w Tczewie powstał oddział tego muzeum usytuowany w przyczółku zachodnim na terenie miasta Tczewa, gdzie w przyszłości powstanie muzeum, które miałoby być, według założeń Muzeum II Wojny Światowej, takim pokazaniem historii mostownictwa w konfliktach zbrojnych na świecie, ale również wyeksponowaniem historii Mostów Tczewskich oraz tego, co się z mostami działo w czasie II wojny światowej - informowała poseł. - To byłyby takie trzy elementy tej wystawy. Myślę, że ona będzie miała wymiar nie tylko ogólnopolski, ale nawet europejski, żeby nie powiedzieć światowy nawet, więc to też dla Tczewa będzie ważna instytucja kultury.
 

Patryk Gabriel: Most Tczewski to jest miejsce bardzo charakterystyczne, symboliczne i to, jak jest ono zaniedbane z powodu jakiś niedociągnięć urzędniczych – mówiąc delikatnie – to na pewno jest kwestia którą ja będę chciał lobbować, w dobrym tego słowa znaczeniu

Temat odbudowy mostu od kilku już lat "rozbijał się" o przęsła ESTB, jakie zamontowane zostały tymczasowo, w miejsce uszkodzonej konstrukcji Lentze'a już po wojnie. Wygląda, że i ten węzeł gordyjski wreszcie uda się rozciąć. - Planowanym jest, aby zachowane przęsła nurtowe zostały zdemontowane i przeniesione do wyeksponowania na ulicy Jana z Kolna - wymieniał Kazimierz Smoliński. - Pomorski Konserwator Zabytków przekaże szczegółowe zalecenia projektowe. - Ze strony wszystkich widać pełne zrozumienie dla konieczności kontynuowania prac zmierzających do zapewnienia przejezdności mostu oraz jego odbudowy w wersji historycznej ze środków rządowych.

Co szczególnie istotne zwłaszcza dla mieszkańców z drugiej strony Wisły, czyli Lisewa Malborskiego czy też Lichnów, most ma mieć przywróconą przejezdność. Nie postanowiono jeszcze, czy odbudowany zostanie wschodni przyczółek. Dopóki będzie taka możliwość, a jak zapewnił poseł, planowana jest jeszcze co najmniej jedna edycja Polskiego Ładu, to właśnie z tych środków będzie realizowana odbudowa zabytkowej przeprawy. 

- Pierwszy etap to finansowanie tej części, która w tej chwili jest nadwodna - wyjaśniał poseł. - Rozebranie przęsła ESTB, wyeksponowanie go na lądzie i maksymalnie jedno czy dwa przęsła - zobaczymy co z przetargu wyjdzie - uda się jedno czy dwa przęsła nadburtowe odbudować. Na pewno to przęsło od strony zachodniej czyli to, które jest oparte na przyczółku. To jest sześćdziesiąt kilka milionów złotych, o które wnioskuje Starostwo do Polskiego Ładu i co z tego zostanie zrealizowane to przetarg pokaże. Natomiast najprawdopodobniej w tym roku będzie jeszcze kolejna edycja Polskiego Ładu, gdzie również Starostwo może o kolejne środki wnioskować.

Od lewej Mirosław Augustyn, starosta tczewski i poseł Kazimierz Smoliński o przyszłości Mostu Tczewskiego (fot. Krystyna Paszkowska | Zawsze Pomorze)

Poseł nie wyklucza, że w szczególnej sytuacji trzeba będzie również podjąć poczynione zabiegi o współfinansowanie odbudowy mostu przez wszystkie zaangażowane, lokalne samorządy. Mirosław Augustyn, starosta tczewski podkreśla, że umowa z Muzeum II Wojny Światowej ma być podpisana w najpóźniej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

- My podpiszemy tę umowę z Muzeum II Wojny Światowej, podejrzewamy, że w przeciągu miesiąca, dwóch. - mówi starosta tczewski. - Tutaj nie ma na co czekać. Ten pierwszy krok będzie zrobiony, bo to jest też związane z współfinansowaniem (Muzeum II Wojny Światowej), także musimy mieć na to podstawy prawne, żeby móc tego dokonać.

A jak na nowe informacje przedstawione w sprawie odbudowy Mostu Tczewskiego zareagowali członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Mostu?

- Plan na wznowienie odbudowy Mostu Tczewskiego wygląda realistycznie - przyznaje Łukasz Brządkowski, radny miejski i członek SKOM-u. - Pierwszy raz w ministerstwie spotkały się wszystkie zainteresowane strony. Padły dwie ważne deklaracje: o rozwiązaniu spornych kwestii konserwatorskich i powołaniu w Tczewie oddziału muzeum II wojny światowej. Kwestia pozyskania środków na kolejny etap z Polskiego Ładu też jest realistyczna. Mój sceptycyzm jest spowodowany wieloma poprzednimi deklaracjami, ale obecnie plan ten jest poparty konkretami. Pierwszym sprawdzianem dla wznowienia odbudowy będzie podpisanie umowy pomiędzy muzeum II wojny światowej, a starostwem powiatowym.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze