Trwa wycinka suchych drzew przy DK22 Czarlin - Knybawa (Tczew - Malbork)

Dokończą berlinkę od Czarlina do Knybawy. Jest wykonawca!

Po ponad 4 miesiącach od ogłoszenia przetargu wreszcie udało się wyłonić kontynuacji rozbudowy "berlinki" na odcinku Czarlin - Knybawa. Na przetarg ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 5 ofert. Zwycięska opiewała na 50,5 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na październik 2024 r.
Krystyna
Paszkowska
13.02.2023 / 15:12

Droga krajowa nr 22 pomiędzy węzłem Czarlin a mostem przez Wisłę w Knybawie zostanie rozbudowana zgodnie z parametrami dla klasy technicznej GP (drogi głównej ruchu przyśpieszonego). Oprócz wykonania nawierzchni drogi, dokończona zostanie budowa m.in. ciągów pieszo-rowerowych, systemu odwodnienia i oświetlenia. Prace budowlane obejmą także przebudowę obiektów mostowych, w tym wiaduktu nad linią kolejową. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie zatoki przeznaczone do kontrolowania pojazdów przez uprawnione służby (po jednej dla każdego kierunku ruchu). 

- Budowa zakończy się w październiku 2024 r. (to jest 16 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych) - informuje Piotr Michalski, rzecznik gdańskiej GDDKiA. - Koszt prac wyniesie ok. 50,5 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Kruszywo (lider) i Most (partner). Na przetarg wpłynęło pięć ofert wartości od 50 563 071,56 zł  do 61 178 416,51 zł.

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przetarg na dokończenie rozbudowy „22” między Czarlinem a Knybawą ogłosił w pierwszej połowie września 2022 roku. Pierwotnie oferty miały być otwarte 18 października. Jednak tak się nie stało. Termin przyjmowania przedłużano. W efekcie na przetarg wpłynęło pięć ofert, które otwarto 10 listopada.

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim – 54 698 010,94 zł;
  • konsorcjum Kruszywo sp. z o.o. w Lini - Most sp. z o.o. w Sopocie – 50 563 071,56 zł;
  • konsorcjum NDI S.A. - NDI Sopot S.A. - 61 178 416,51 zł;
  • PORR sp. z o.o. w Warszawie – 56 862 900 zł;
  • Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie – 58 862 900 zł.

Wybrana została oferta konsorcjum firm Kruszywo (lider) i Most (partner). Jednak i ta kwota znacznie przewyższała środki, jakie Generalna Dyrekcja zaplanowała na ten fragment "berlinki" (42,5 mln zł). Jeszcze zanim wyłoniono wykonawcę Andrzej Szyler z GDDKiA w Gdańsku zaznaczał, że firma jest bardzo zdeterminowana, żeby doprowadzić tę inwestycję do końca, uzyskać 100-procentową przejezdność. 

Po szczegółowej ocenie wszystkich ofert i analizie możliwości finansowych – przy jednoczesnym braku gwarancji, że sytuacja cenowa na rynku budowlanym poprawi się w najbliższych miesiącach – GDDKiA postanowiła rozstrzygnąć przetarg. Wybrała najtańszą propozycję, co oznacza, że inwestycję dokończy konsorcjum firm Kruszywo i Most. W ślad za wyłonieniem wykonawcy podpisana została umowa z konsorcjum firm Kruszywo i Most o czym poinformowano 10 lutego.

- Inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz pieszo-rowerowego - podkreśla Piotr Michalski. - Rozbudowa będzie mieć też pozytywne znaczenie dla środowiska ze względu na budowę przejść dla zwierząt wraz z ogrodzeniami naprowadzającymi oraz budowę ekranów akustycznych. 

Odcinek od węzła w Czarlinie po most na Wiśle w Knybawie ma zostać ukończony w październiku 2024 roku

Co wcześniej działo się z tą inwestycją? Dotychczas nie miała ona szczęścia. W konsekwencji odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą inwestor, czyli GDDKiA Oddział w Gdańsku, dokonał inwentaryzacji wykonanych prac. Równolegle zarządca drogi uporządkował plac budowy, dokonał wycinki oraz usunięcia wiatrołomów i zakrzaczeń, usunął również pozostawione materiały budowlane oraz zabezpieczył miejsca niebezpieczne w sposób umożliwiający, jak najmniej uciążliwe prowadzenie ruchu drogowego.

Dzięki wykonanej nowej nawierzchni na południowym wiadukcie nad linią kolejową, przywrócono normalny, dwukierunkowy ruch na obiekcie. W grudniu 2020 r. wprowadzono kolejne ułatwienia w przejeździe na węźle w Czarlinie. Zlikwidowano duże, tymczasowe rondo i umożliwiono przejazd na wprost po kluczowym wiadukcie w ciągu drogi krajowej nr 22 (Starogard Gdański - A1 - Malbork) oraz pod nim na DK91 (Gniew - Tczew). Był to efekt wdrożenia planu awaryjnego zmierzającego do udrożnienia całego węzła drogowego Czarlin.


Ślimacząca się inwestycja daje się we znaki mieszkańcom Czarlina. Nie ma zebrania wiejskiego, czy też innego spotkania z udziałem mieszkańców Czarlina, aby nie padały pytania o finał rozbudowy DK22 na odcinku od węzła Czarlin do mostu na Wiśle w Knybawie.

- Informacja o wyłonieniu wykonawcy na odcinek od węzła w Czarlinie do Knybawy bardzo nas cieszy, a jeszcze bardziej ucieszy mieszkańców Czarlina, którzy od dawna czekają na zakończenie prac na tym odcinku - powiedziała nam Katarzyna Beringer-Kusio, wicewójt gminy Tczew.

Oby udało się dotrzymać warunków zawartej umowy i za rok mieszkańcy mogli zapomnieć o problemach z jakimi cały czas się borykają. 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze