Będzie kapitalny remont drewnianego mostku na Wierzycy

Mostek na Wierzycy doczeka się wreszcie pełnej przebudowy. Nowa przeprawa będzie konstrukcją stalową, a nie drewnianą jak dotąd. Inwestycję zapowiadał w lipcu 2022 roku Maciej Czarnecki, burmistrz Gniewu. Ważna dla ruchu turystycznego przeprawa ma być gotowa w maju 2023.
Krystyna
Paszkowska
20.03.2023 / 15:25

Umowa na przebudowę mostku na Wierzyca podpisana została 17 marca. Zadanie realizować będzie gniewska spółka Inwest-Kom. Realizacja zadania pozwoli na ponowne użytkowanie mostu przez mieszkańców i turystów. Mostek ma być gotowy do końca maja. Koszt inwestycji to 492 tys. zł.

Jak podkreśla burmistrz, inwestycja pod nazwą „Budowa drewnianego mostku przez rzekę Wierzycę”, ma na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa na szlakach turystycznych - w szczególności Wiślanej Trasy Rowerowej.


Mostek powstał w 2004 r. dzięki tczewski saperom. Jednak radość z jego posiadania nie trwał zbyt długo. Zadanie realizowane pod nazwą "Budowa mostu drogowego przez Wierzycę" najpierw otrzymało pozwolenie na budowę, po czym zostało cofnięte przez inspektora nadzoru budowlanego. Rozpoczęła się niemal 10-letnia batalia sądowa, która zakończyła się nałożeniem na gminę opłaty legalizacyjnej w kwocie 187 500 zł. W październiku 2019 rok gminie udało się radykalnie zminimalizować. W tym czasie przeprawa i tak była nieczynna ze względu na zły stan techniczny. Po kilkumiesięcznej przerwie, kiedy to Inwest-Kom uzupełnił ubytki, jakie były powodem zamknięcia, mostek znowu służył mieszkańcom. Mogli z niego jednak korzystać tylko piesi.

Warto przypomnieć, że jednym z warunków umorzenia ponad 126 tys. zł kary za samowolę budowaną było rozebranie zniszczonej nawierzchni mostka. Gmina przymierzała się do tego zadania już w 2020 roku. Wówczas jednak cieniem na tej inicjatywie położyła się pandemia. Do tematu wrócono w 2022 roku, latem, kiedy to gminie udało się pozyskać 228 400 zł dofinansowania na realizację przebudowy. Otrzymana dotacja stanowi ponad 50 proc. kosztów kwalifikowanych. 

- Most będzie stalowy, a okładzina górna - z drewna - mówi Maciej Czarnecki. - Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym mostek będzie dopuszczony tylko do ruchu pieszego, konnego i rowerowego. Żadne traktory, czy też samochody nie będą mogły nim przejeżdżać - dodaje burmistrz.

Mostek pozwala z Gniewu doliną Wisły dojechać aż do Opalenia i Nowego. To ważny element malowniczej trasy turystycznej. Jak podkreśla Bogdan Badziong, historyk z Gniewu, mostek powstał w historycznym miejscu przeprawy przez rzekę, gdzie Gniewianie walczyli z Nicponiami. Z dawnych czasów pozostały jedynie nazwy miejscowości.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze