Materiał informacyjny
Gdańsk-Jasień

Konsultacje dotyczą zmiany granic sześciu dzielnic, w tym Jasienia (na zdjęciu)

Czy chcesz zmienić granice sześciu dzielnic?

Od 5 do 20 lutego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów dzielnic: Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice i Wzgórze Mickiewicza. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie w kwestii zmian granic tych dzielnic.
Materiał informacyjny
Patrycja
Cybulska
2.02.2024 / 12:53

Rozwój miasta i jego zabudowy powoduje, że potrzebne są korekty statutów dzielnic. To pierwsze obszary, w których będzie można wprowadzić takie zmiany. Skorygowanie granic może mieć wpływ na środki finansowe dziel­nic, a dla mieszkańców terenów granicznych może być to także zmiana reprezentantów, na których będą głosowali w wyborach do Rady Miasta i Rady Dzielnicy.

Opinie przez formularz

Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie po­przez wypełnienie formularza. Będzie można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8-12 z dopiskiem „Konsultacje – zmiana sta­tutów dzielnic” lub wysłać mailem na adres: [email protected]. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy wskazanych dzielnic.

Na formularzu będzie trzeba podać imię i na­zwisko, adres oraz wypełnić oświadczenie, że jest się mieszkańcem obszaru, którego dotyczą zmiany. Następnie będzie można przeczytać do­kładny opis przebiegu nowej granicy oraz zoba­czyć to oznaczenie na mapie. Wówczas będzie można zaznaczyć opcję: tak/nie lub nie mam zdania. Formularze będą dostępne na stronie www.gdansk.pl.

Trzy spotkania

Zaplanowano także trzy spotkania dla miesz­kańców, podczas których również będzie można otrzymać i wypełnić formularze:

  • Siedlce i Wzgórze Mickiewicza – spotkanie 12 lutego w godz. 17.30-19.30, w SP 1, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 (sala teatralna),
  • Brętowo i Jasień – spotkanie 13 lutego w godz. 17.30-19.30, w SP 38, ul. Leśna Góra (korytarz szkolny),
  • Piecki-Migowo i Ujeścisko-Łostowice – spo­tkanie 15 lutego w godz. 17.30-19.30, w VIII LO, ul. Kartuska 128 (korytarz pawilonu).

Raport do Rady Miasta

Po zakończeniu konsultacji wyniki zostaną przedstawione prezydent Gdańska. Po usto­sunkowaniu się przez prezydent do opinii mieszkańców, zostanie opracowany raport podsumowujący konsultacje. Zostanie on przedstawiony Radzie Miasta Gdańska na najbliższej sesji, po zakończeniu konsulta­cji.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze