Potężna kara UOKik dla Vectry! Będzie odwołanie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę 22 mln zł na spółkę Vectra z Gdyni, która jego zdaniem jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję. Chodzi o lata 2019-2020. - Nie podzielamy stanowiska Urzędu i nie zgadzamy się z nałożonymi bezprecedensowymi sankcjami. Będziemy dochodzić naszych racji przed kolejnymi instancjami – informuje nas Biuro Prasowe spółki Vectra
Olek
Knitter
23.01.2023 / 14:34

- Vectra w latach 2019 - 2020 jednostronnie, bez wymaganej podstawy prawnej, informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do nieposiadających jej i trwających już kontraktów, zmieniając zapisy ogólne warunków umowy. Następnie, przez kolejne lata, w oparciu o tę bezprawnie wprowadzoną klauzulę modyfikacyjną, sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe za każdą z usług telekomunikacyjnych - telewizji lub dostępu do internetu. Przedsiębiorca wyznaczył im przy tym termin, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty - informuje UOKiK.

W listopadzie 2021 roku prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce zarzuty, a teraz wydał decyzję, uznając, że zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących umów (miało to stać się bez podstawy prawnej). UOKiK informuje, że to wprowadzało konsumentów w błąd, a działania te, jak i następnie pobieranie opłat abonamentowych w zwiększonej wysokości stanowiły praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego na spółkę Vectra została nałożona kara ponad 22 mln zł. Vectra musi zaniechać te praktyki i usunąć ich skutków, a po uprawomocnieniu decyzji będzie miała obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała.

- Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jak poinformowało nas biuro prasowe Vectry, w działaniach z 2019 i 2020 roku, mających na celu wprowadzenie do części umów zapisów tzw. klauzuli modyfikacyjnej, zostały zabezpieczone w odpowiedni sposób interesy klientów.

- Wszystkie osoby, których zmiany te dotyczyły, otrzymały od nas korespondencję, w której w jasny sposób wyjaśnialiśmy przyczyny ich wdrożenia. Co niezwykle ważne, informacje te przekazywane były z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z informacją o możliwości wypowiedzenia umowy bez dodatkowych opłat oraz dokładną instrukcją, co zrobić, jeśli klient nie zgadza się na nowe warunki. Nasze działania były i są zgodne z przepisami prawa, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdecydowanie nie podzielamy stanowiska Urzędu i nie zgadzamy się z nałożonymi bezprecedensowymi sankcjami. Będziemy dochodzić naszych racji przed kolejnymi instancjami. Równocześnie podkreślamy, że do chwili publicznego ogłoszenia informacji przez Urząd decyzja w omawianej sprawie oraz jej uzasadnienie nie zostały doręczone do Grupy Vectra – czytamy w stanowisku firmy. 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze