Materiał informacyjny

Zagospodarowanie Klasztornej Strugi w ramach projektu rekultywacji jezior

Kadencja dotrzymanych obietnic­­ w Gminie Kartuzy

Kadencja 2018 - 2023 w gminie Kartuzy upłynęła na realizacji wielu zadań, ogromnie istotnych dla rozwoju tego terenu. Przez ostatnie pięć lat zrealizowano inwestycje za kwotę prawie 158 milionów złotych! Pozyskano olbrzymią liczbę środków zewnętrznych - krajowych oraz z funduszy unijnych, łącznie to 115,4 mln złotych!
Materiał informacyjny
Arkadiusz
Kosiński
25.01.2024 / 18:57

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński obiecał mieszkańcom, że kartuskie jeziora będą czyste - słowa dotrzymał. Unikalny na skalę kraju projekt zakończył się z sukcesem, w Jeziorze Klasztornym Dużym już można się kąpać, a w tym roku gmina przystąpi do budowy kąpieliska. Dobra współpraca z innymi samorządami, a w szczególności z Samorządem Województwa Pomorskiego z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele oraz z Powiatem Kartuskim ze Starostą Bogdanem Łapą na czele zaowocowała wieloma zadaniami wykonanymi dla dobra mieszkańców Gminy Kartuzy.

Przykłady największych inwestycji, realizowanych w latach 2019 - 2023:

Inwestycje drogowe:

 • Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie
 • Budowa ul. Topolowej w Borowie
 • Budowa kładki nad torami na ul. 3 Maja w Kartuzach
 • Przebudowa drogi do CSWiPR w Brodnicy Dolnej
 • Przebudowa ul. Reja i Reymonta w Kartuzach
 • Przebudowa ul. Piwnej w Borowie
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie
 • Przebudowa drogi w Nowej Hucie
 • Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybnie
 • Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Kiełpinie
 • Przebudowa ul. Dworcowej w Kartuzach
 • Przebudowa drogi w Pomieczyńskiej Hucie

Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybnie

Inwestycje oświatowe:

 • Modernizacja poddasza w SP w Prokowie
 • Rozbudowa SP w Łapalicach
 • Modernizacja i przebudowa pomieszczeń SP nr 1 przy ul. marsz. Piłsudskiego w Kartuzach
 • Rozbudowa budynku SP nr 2 w Kartuzach
 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie (zadanie współfinansowane przez gminę)
 • Modernizacja budynku ZKiW w Brodnicy Górnej i utworzenie przedszkola „Tajemnice Leśnego Zakątka”
 • Adaptacja i modernizacja budynków SP w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej wraz z budową nowych placów zabaw
 • Budowa hali sportowej z łącznikiem w ZKiW w Brodnicy Górnej (na ukończeniu)
 • Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z kompleksem strzelnic przy SP nr 2 w Kartuzach (w trakcie) 

Rozbudowa SP w Łapalicach

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach
 • Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Mezowie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosach

Infrastruktura sportowa:

 • Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach
 • Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach

Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu Tajemnice Leśnego Zakątka w Brodnicy Górnej

Ochrona środowiska:

 • Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach
 • Budowa PSZOK-u w Kartuzach

Infrastruktura społeczna:

 • Utworzenie domu kreatywności „Wspólna Chata” z biblioteką wiejską poprzez adaptację przyparafialnego zabytku w Kiełpinie
 • Przebudowa budynku Kaszubskiego Dworu i utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach
 • Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie
 • Przebudowa sali widowiskowej w KCK

Turystyka:

 • Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami

Nowa strażnica OSP Prokowo

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze