Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (Fot. Facebook/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku/Canva)

Mieszkanka Słupska odebrała specjalną nagrodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wyróżnienie przyznano za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
Olek
Knitter
29.11.2021 / 11:05

Wśród naszych pracowników socjalnych jest wielu takich, którzy przejawiają szczególny poziom wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, i zaangażowania w działaniach, dla których udzielenie realnej pomocy potrzebującemu jest celem nadrzędnym, stawianym często ponad własne wygody czy określony czas pracy i podstawowy zakres obowiązków. W tej grupie jest jedna osoba, która taką postawę nieustannie prezentuje już od kilkunastu lat, wciąż rozwijając warsztat pracy, generując nowe pomysły i z determinacją wcielając je w życie na każdym z zajmowanych dotychczas stanowisk – cieszą się w słupskim ratuszu.

W Słupsku są dumni, że Katarzyna Mulawa swoją postawą w dużym stopniu przyczynia się do realnej poprawy sytuacji wielu mieszkańców miasta, oraz sprawia, że pomoc społeczna przestaje być postrzegana jako zbiurokratyzowana instytucja, odpowiedzialna głównie za rozdawanie zasiłków.

– Do realizacji swoich pomysłów potrafi zjednać innych pracowników, pozyskać sponsorów, zaangażować wolontariuszy czy praktykantów. Realizując wszystkie zadania, pracując z dziećmi, młodzieżą, bezrobotnymi, seniorami, czy osobami z niepełno sprawnościami, zawsze z godnością i szacunkiem podchodzi do drugiego człowieka. Rozumie jego słabości i niedoskonałości, ale jednocześnie potrafi w każdym dostrzec potencjał – nie mają wątpliwości w słupskim ratuszu.

Jak czytamy na stronie słupskiego urzędu, w opisie działalności Katarzyny Mulawy, „nie obce jest jej zwykłe, ludzkie przytulenie się do potrzebującego wsparcia, przyjacielski uścisk dłoni. W trudnym czasie epidemii koronawirusa dała się poznać jako pracownik, na którego zawsze może liczyć, zarówno pracodawca, jak i każdy potrzebujący wsparcia. W sytuacji tego wymagającej, potrafiła ubrać kombinezon ochronny i pomagać opiekunkom w bezpośredniej opiece nad osobami niepełnosprawnymi”.

Nagrodę Katarzyna Mulawa otrzymała podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (Fot. Urząd Miejski w Słupsku)

Oto ważniejsze inicjatywy i działania podejmowane przez laureatkę:

 • współorganizacja akcji charytatywnych na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową (festyny, koncerty, zbiórki, loterie),
 • udział w zbiórkach środków na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin (akcja „Niezapominajka”),
 • w latach 2009-2019 kierowała Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Dżungla”, w którym prowadzono pracę wychowawczą z dziećmi zamieszkującymi w bloku będącym skupiskiem lokali socjalnych,
 • współuczestniczyła w opracowaniu i realizowała Program Aktywności Lokalnej skierowany do mieszkańców lokali socjalnych,
 • w latach 2016-2019 była inicjatorką działań aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do seniorów zamieszkujących blok, w którym znajdowały się wówczas mieszkania chronione,
 • od 2007 r. współpracuje ze słupskim Bankiem Żywności, promując przekazywanie żywności na rzecz potrzebujących, i przeciwdziałając jej marnotrawieniu, koordynuje wydawanie żywności w ramach PO PŻ, osobiście uczestnicząc w jej wydawaniu i dostarczaniu,
 • stale współpracuje z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, głównie w obszarze redystrybucji żywności,
 • jest asystentem osobistym osób niepełnosprawnych oraz opiekunem prawnym i kuratorem osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych,
 • jako wolontariusz świadczy wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz wychodzących z nałogów i przebywających w placówkach prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku,
 • do listopada 2020 r. była koordynatorem Zespołu Pracy Socjalnej, który specjalizuje się w udzielaniu wsparcia seniorom i osobom z niepełno sprawnościami, oraz pełni funkcję opiekuna dwóch mieszkań chronionych wspieranych; realizuje m. in. integracje mieszkańców, przebywających w mieszkaniach chronionych, ze społecznością lokalną, oraz odbudowuje relacje rodzinne (wspólne obiady, spotkania plenerowe), organizuje wsparcie zewnętrznych specjalistów (rehabilitacja, pogadanki tematyczne), angażuje i pozyskuje wolontariuszy świadczących wsparcie na rzecz mieszkańców,
 • jest członkiem komisji mieszkaniowej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i opiniuje wnioski o przydział lokalu.

Źródło informacji: Urząd Miejski w Słupsku.

Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (Fot. Urząd Miejski w Słupsku)

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze