Jeden z odtwarzanych budynków na Przedzamczu malborskiego zamku, nad nim widoczna symboliczna wiecha oznaczająca zakończenie pewnego etapu budowy

Symboliczna wiecha zawisła na odbudowywanym Przedzamczu w Malborku

Trwa odbudowa Przedzamcza na zamku krzyżackim w Malborku, którego spora część od zakończenia II wojny światowej pozostawała w trwałej ruinie. Zaawansowanie prac przekroczyło półmetek, dlatego wykonawcy zawiesili nad konstrukcją dachu symboliczną wiechę. Z postępem realizacji projektu zapoznał się osobiście Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, często odwiedzający Muzeum Zamkowe.
Piotr
Piesik
18.12.2022 / 08:00

Prace na Przedzamczu rozpoczęły się w październiku 2021 roku. Na początku dokładnie zbadano cały teren pod względem archeologicznym, co pozwoliło na dokonanie kilku ciekawych odkryć. Wśród nich relikty średniowiecznego pieca tzw. hypokaustum oraz elementów grzewczych, znaleziono też pozostałości dawnego browaru i gorzelni. Przedzamcze stanowiło kompleks zaplecza gospodarczego dla ogromnej warowni. 

 Prace związane z konserwacją reliktów architektury dawnych budynków gospodarczych, odbudową ich brył i adaptacją do funkcji muzealnych trwają od ponad roku. W tym czasie zamknięte zostały roboty związane ze wznoszeniem fragmentów ścian obwodowych i ustabilizowana została konstrukcja budynków. Wykonano stropy oraz klatki schodowe. Aktualnie trwa zamykanie dachu jednego z budynków, na drugim położona została już dachówka. Trwa montaż stolarki okiennej. Rozpoczynają się prace we wnętrzach związane z wykonaniem wewnętrznych podziałów oraz wszystkich instalacji. Wykonywany jest węzeł ciepłowniczy. Roboty są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożenia dla terminowego zakończenia inwestycji informuje Muzeum Zamkowe w Malborku.

Dyrektor Muzeum Zamkowego Janusz Trupinda (z lewej) pokazuje Jarosławowi Sellinowi postęp prac przy odbudowie Przedzamcza

Zakończenie prac z oddaniem obiektów do użytkowania planowane jest na koniec grudnia przyszłego roku. W uzyskanych pomieszczeniach znajdą się rozmaite pracownie muzeum. Całość robót kosztować będzie ponad 22 miliony złotych, z częściowym dofinansowaniem tzw. funduszy norweskich.

Wiceminister Jarosław Sellin dokładnie obejrzał cały teren Przedzamcza, z uznaniem ocenił poczynione odkrycia archeologiczne. Zapewnił też o dalszym finansowaniu podobnych projektów z budżetu państwa.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze