Pan Tadeusz, Przedwiośnie, człowiek jako istota sprzeczności. Za nami matura z polskiego

„Człowiek - istota sprzeczności” albo „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem” – o takich tematach mówili po egzaminie uczniowie, zdający maturę w formule 2023. Piszący starą maturę mieli do wyboru tematy związane z „Panem Tadeuszem” albo „Przedwiośniem”. - Było łatwo - uważają maturzyści. Na Pomorzu egzaminy zdaje prawie 20 tys. abiturientów szkół średnich.
Małgorzata
Gradkowska
4.05.2023 / 12:19

Pierwszy rocznik, który skończył ośmioletnią podstawówkę i czteroletni liceum ogólnokształcące pisze swoje pierwsze egzaminy maturalne - w formule tzw. matury 2023. Razem z nimi maturę zdają absolwenci techników, podchodzący jeszcze do tzw. starej matury 2015. Obie zaczęły się 4 maja od egzaminu z j. polskiego na poziomie podstawowym. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - w województwie pomorskim do egzaminów podchodzi 19 811 absolwentów szkół średnich, w tym najwięcej, bo 5164 w Gdańsku.

W tym roku matura przeprowadzana jest w dwóch formułach - w formule 2023 egzaminy zdają uczniowie czteroletnich liceów. W formule z 2015 roku – ci, krtórzy poprawiają maturę z poprzednich lat i absolwenci techników. Największa różnica w tych maturach dotyczy egzaminów z języka polskiego – m.in. z powodu innej listy lektur (dla techników to 13 pozycji, a dla liceów – 40)


Tematy na maturze w 2023 r. 

Pierwsi pisemny egzamin z j. polskiego na poziomie podstawowym skończyli po 170 minutach absolwenci techników – w pracy na maturze w starej formule pracowali na fragmencie „Pana Tadeusza” albo „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego:

  • „Pan Tadeusz”: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? 
  • „Przedwiośnie”: trzeba było rozważyć, czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń.

Jak zauważyli członkowie grupy Matura 2023  na Twitterze, CKE zdecydowała się po raz pierwszy użyć tej samej lektury dwa lata z rzędu. W 2022 roku maturzyści  wybierali  spośród tematów rozprawki, z których jeden też dotyczył  „Pana Tadeusza” (tego,  czym dla człowieka może być tradycja?”).  

Maturzyści z techników mogli też zinterpretować wiersz Ewy Lipskiej  Mogę”.

Na Twitterze dwie godziny po rozpoczeciu egzaminów pojawiły się także zdjęcia i informacje, dotyczące tematów, do których musieli podejść maturzyści zdający maturę w formule 2023 (ich egzamin trwał maks. 240 minut). I - jak się okazało - rzeczywiście prace na takie tematy pisali maturzyści. 

- Było łatwo - tak maturzyści na gorąco oceniają pisemny egzamin z j. polskiego. - Nawet zaskakująco łatwo - uważają niektórzy.  

Matura w 2023 - sześć egzaminów

Na maturze absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów. Część pisemna na poziomie podstawowym obejmuje: języki polski i obcy, matematykę oraz na poziomie rozszerzonym przedmiot dodatkowy. Maturzyści ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnychWśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Przypomnijmy - to powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych po przerwie spowodowanych pandemią COVID-19, gdy ze względów sanitarnych egzaminy ustne organizowane były tylko dla tych maturzystów, którzy potrzebowali wyniku z takiego egzaminu przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2023 - terminy dla poziomu podstawowego

Matura z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym:

  • 4 maja 2023 (czwartek), godz. 9 - język polski,
  • 5 maja 2023 (piątek), godz. 9 - język angielski, godz. 14 - język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki,
  • 8 maja 2023 (poniedziałek), godz. 9 - matematyka.

Egzamin ustny z języka polskiego i języków obcych odbędzie się w dniach 10 - 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Minimum 30 proc. punktów

Aby zdać maturę- niezależnie czy według nowej, czy  starej formuły - maturzysta musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy ewentualnej rekrutacji na studia.

Ci, którzy nie przystąpią do egzaminów w maju z przyczyn losowych lub zdrowotnych, mogą zdawać je w terminie dodatkowym: 1-19 czerwca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur 7 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze