Mieszkańcy Kartuz zapłacą mniej za ciepło. Nawet o jedną czwartą

Nawet o 24 procent obniżyć się mogą opłaty za ciepło dla mieszkańców Kartuza, wprowadzane od 15 lutego. Urząd Regulacji Energetyki pozytywnie rozpatrzył wniosek kartuskiej spółki SPEC-PEC o zatwierdzenie nowych taryf. Ponieważ intencją samorządu Kartuz jak też samego dostawcy ciepła było jak najszybsze wprowadzenie obniżek, ustalono, że nowe stawki zaczną obowiązywać już od 15 lutego, nie zaś od początku kolejnego miesiąca, jako nowego okresu rozliczeniowego.
Piotr
Piesik
5.02.2024 / 12:20

W Kartuzach taniej za ciepło. Obniżka opłat

Jak informuje samorząd Kartuz, jeszcze w lipcu ubiegłego roku miejscowa spółka SPEC-PEC skierowała do gdańskiego oddziału Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie nowych taryf opłat za dostarczanie ciepła. Rozpatrywanie dokumentów trwało ponad pół roku, ostatecznie jednak wniosek spółki został rozpatrzony pozytywnie.

Nowe taryfy opłat za dostawę ciepła oznaczają opłaty niższe od 20 do 24 procent, w zależności od odbiorcy. Dotyczy to dużej części mieszkańców miasta - Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC posiada około 15 procent udziału w globalnym rynku energii cieplnej w Kartuzach, zaś w przypadku budownictwa wielorodzinnego aż 70 procent. 

CZYTAJ TEŻ: Drożej za wodę i ścieki w Gdyni! Nowa taryfa wchodzi w życie

Pozostawała do rozstrzygnięcia kwestia, od kiedy można wprowadzić nowe stawki opłat. Burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński zadecydował, by stało się to w jak najszybszym terminie. Dodać warto, że burmistrz reprezentuje stuprocentowego udziałowca spółki SPEC-PEC, którym jest miejscowy samorząd. Jednak umowy zawarte z odbiorcami ciepła przewidują wprowadzanie ewentualnych nowych stawek na początku nowego miesiąca.

Obniżka jeszcze w lutym

Jak to rozwiązano? Prezes spółki Mariusz Dziura zaproponował, by nowe, obniżone stawki wprowadzono w przyspieszonym terminie, od 15 lutego. Przepisy nakazują, by stało się to nie wcześniej, niż po 14 dniach od chwili uzyskania zgody Urzędu Regulacji Energetyki - ten wymóg jest spełniony. 

- Już podjęto rozmowy z największym odbiorcą - Spółdzielnią Mieszkaniową Kaszuby na wyrażenie zgody na zmianę cen w połowie miesiąca. Prezes spółdzielni Marek Licau wyraził zgodę na proponowane rozliczenie i wkrótce zostanie podpisany aneks do umowy - informuje UM Kartuzy

W zależności od odbiorcy nowe taryfy przewidują opłaty niższe o 20 do 24 procent.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze