Mariusz Szmidka

Mimo różnic, świętujmy rocznicę niepodległości. To piękny przejaw patriotyzmu

Wolałbym, żebyśmy jako obywatele wolnego i suwerennego kraju, zamiast wznoszenia murów nienawiści między zwolennikami koalicji rządzącej, a popierającymi opozycję, skupili się na tym, co łączy. Na bezpieczeństwie obywateli oraz obecności Polski w UE i NATO. I wyciągali wnioski z przeszłości z pożytkiem dla przyszłości. To najlepszy przejaw patriotyzmu.
Mariusz
Szmidka
10.11.2022 / 15:56

A tymczasem, niestety, wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie. Że wciąż ważniejszy od narodowego jest interes partyjny. I, że nawet obchody Święta Niepodległości znowu podzielą Polaków.

Mam nadzieję, że Gdańska Parada Niepodległości, jak co roku, mimo różnic - zgromadzi wszystkich, którzy w ten sposób pokażą, że Polska w tych niespokojnych czasach nie jest im obojętna.

Mariusz Szmidka
redaktor naczelny Zawsze Pomorze

Słowa, które wypowiada Jarosław Kaczyński na spotkaniach z mieszkańcami, po prostu ranią, obrażają i wykluczają. To bardzo niedobry proceder. Czas z tym skończyć. Czy tak trudno spierać się na argumenty, merytorycznie i z poszanowaniem dla drugiego człowieka? Bez wyszydzania i upokarzania kogokolwiek? Chcieć to móc. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest ku temu najlepszą okazją.

Temperatura wielu sporów w Polsce coraz częściej przekracza granicę rozsądku. Słowa, które wypowiada Jarosław Kaczyński na spotkaniach z mieszkańcami, po prostu ranią, obrażają i wykluczają. To bardzo niedobry proceder. Czas z tym skończyć. Czy tak trudno spierać się na argumenty, merytorycznie i z poszanowaniem dla drugiego człowieka? Bez wyszydzania i upokarzania kogokolwiek? Chcieć to móc. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest ku temu najlepszą okazją.

Warto przypominać sobie, jak tragiczne w przeszłości były losy Polaków, którzy nie chcieli żyć w zniewolonym kraju. W 1918 roku odrodziła się  Rzeczpospolita. Jutro 11 listopada na pamiątkę tego wydarzenia będziemy świętować czas wolności, uczestnicząc w paradach niepodległości, patriotycznych uroczystościach, koncertach i spotkaniach.

Mówienie o tym jest niezwykle ważne, bo w sposób skuteczny oddziałuje na świadomość, zwłaszcza młodszego pokolenia. I skłania do refleksji. Choćby takiej, że mimo prześladowań ze strony zaborców i klęsk powstańczych (1830, 1863) naród polski wytrwał, zachował swój język ojczysty, obyczaje, religię.

A w listopadzie 1918 roku doczekał odrodzenia Rzeczypospolitej i odzyskania niepodległej Ojczyzny. To buduje naszą wolnościową tożsamość, a nawet integruje. Ale nie wszystkich. Głębokie podziały nigdy chyba nie wychodziły Polsce na dobre.

Dzisiaj, kiedy mamy wolny kraj, najlepszy patriotyzm powinien się przejawiać w szacunku do drugiego człowieka, nie wykluczaniem nikogo ze wspólnoty, identyfikacji z miejscem zamieszkania, kupowaniu rodzimych produktów (choć nie wbrew cenom i jakości), braniu udziału w wyborach i radowaniu się z niepodległości. Pokażmy, że potrafimy docenić i cieszyć się z odzyskanej wolności.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze