Sztumski szpital przejęła spółka American Heart of Poland, logo poprzedniego operatora niebawem zniknie (Fot. Piotr Piesik)

Nowy operator dźwignie sztumski szpital z kolan? Zapowiada inwestycje na 100 milionów złotych

Grupa American Heart of Poland od 1 czerwca formalnie przejęła zarządzanie i prowadzenie szpitala w Sztumie. Funkcję operatora przejęto od spółki Szpitale Polskie. Utrzymano ciągłość udzielania świadczeń medycznych i kontraktowania ich z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowy operator zapowiada na najbliższe lata inwestycje w Sztumie na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych.
Piotr
Piesik
1.06.2023 / 10:43

Grupa American Heart of Poland (w skrócie AHoP) zawarła z samorządem powiatu sztumskiego umowę na dzierżawę nieruchomości składających się na szpital w Sztumie na okres 20 lat. Dla grupy to trzecia lecznica, którą zarządza, po szpitalach w Katowicach i Drawsku Pomorskim.

- Szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom powiatu sztumskiego i okolic. Zaangażowanie się spółki American Heart of Poland w zarządzanie szpitalem zapewni bezpieczeństwo i dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych w ramach kontraktu z NFZ - wyjaśnia Adam Szlachta, prezes Zarządu American Heart of Poland S.A. - Placówka zostanie zmodernizowana, co wpłynie na poprawę dostępności do opieki specjalistycznej oraz zwiększenie komfortu pacjentów i pracowników placówki. Plan inwestycyjny będzie związany z budynkiem głównym i rehabilitacji - zostanie przeprowadzony kompleksowy remont infrastruktury i zakupiony nowy sprzęt medyczny. Jako gwarancję naszych działań podajemy przykład szpitala w Drawsku Pomorskim, przejęcie tej placówki przez Grupę American Heart of Poland było punktem zwrotnym, który przyniósł za sobą znaczące inwestycje i poprawę funkcjonowania szpitala. W ciągu pierwszego roku po przejęciu tego podmiotu medycznego (przez okres 8 miesięcy) zainwestowaliśmy ponad 15 mln złotych, co umożliwiło przeprowadzenie wielu ważnych działań, mających na celu poprawę jakości świadczeń.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Radni powiatu sztumskiego zgodzili się na rozwiązanie umowy

Wybór nowego operatora dla sztumskiego szpitala stał się koniecznością po złożeniu w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości przez poprzedniego operatora, spółkę Szpitale Polskie, która zarządzała lecznicą od roku 2009. Rozpatrywano różne możliwości, od zawiązania nowej spółki, poprzez przejęcie szpitala przez samorząd województwa, aż do wyboru nowego operatora. 

- Cesja kontraktów z NFZ jest pełnym potwierdzeniem materializacji naszej umowy ze spółką American Heart of Poland. To oznacza, że szpital w Sztumie nie tylko zostanie uratowany, ale również przystąpimy do zapowiadanego, kompleksowego procesu modernizacji - mówi starosta sztumski Leszek Sarnowski. - To niezwykle pozytywna informacja nie tylko dla mieszkańców powiatu sztumskiego, ale również dla wszystkich osób korzystających z usług naszej placówki. Jesteśmy głęboko przekonani, że otwieramy nową, obiecującą kartę w historii szpitala w Sztumie. Chcemy kontynuować najlepsze tradycje naszej placówki, wprowadzając nowoczesne rozwiązania i świadcząc usługi medyczne na najwyższym poziomie. Dzięki temu nasz szpital będzie służył społeczności lokalnej w jeszcze lepszy sposób. 

Leszek Sarnowski
starosta sztumski

Jesteśmy głęboko przekonani, że otwieramy nową, obiecującą kartę w historii szpitala w Sztumie. Chcemy kontynuować najlepsze tradycje naszej placówki, wprowadzając nowoczesne rozwiązania i świadcząc usługi medyczne na najwyższym poziomie. Dzięki temu nasz szpital będzie służył społeczności lokalnej w jeszcze lepszy sposób. 

Grupa AHoP nie jest całkowicie nowym podmiotem w Sztumie. Od ponad 10 lat zarządza oddziałem kardiologii w sztumskim szpitalu, zapewniając całodobową opiekę kardiologiczną w regionie. Rocznie na oddziale kardiologicznym w Sztumie hospitalizowanych jest ponad 1200 pacjentów, w tym ok. 500 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Jako jedyny oddział kardiologiczny w całym regionie Powiśla realizuje program KOS-zawał, czyli specjalistyczną, ciągłą, zintegrowaną, skoordynowaną opiekę dla pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Ułatwia ona powrót do codziennej aktywności i znacząco zmniejsza ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego.

Z inicjatywy grupy AHoP powołano też Fundację „Z sercem do Pacjenta”, która organizuje bezpłatne spotkania tzw. Klubów Pacjenta, podczas których specjaliści różnych dziedzin medycyny dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo, w trakcie spotkań, słuchacze mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań oraz indywidualnych rozmów ze specjalistami. Wszystkie spotkania Klubu Pacjenta Fundacji „Z sercem do Pacjenta” objęte są patronatem honorowym Ministra Zdrowia. Jak dotąd w całej Polsce zorganizowanych zostało już ponad 30 spotkań Klubu Pacjenta. Pierwsze spotkanie w Sztumie odbyło się 23 marca, pod patronatem starosty Leszka Sarnowskiego oraz burmistrza Sztumu Leszka Tabora. 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze