O fundacji

FUNDACJA „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”

Wydawcą portalu „zawszepomorze.pl” i tygodnika regionalnego „Zawsze Pomorze” jest Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”. Fundacja została założona 12.10.2021 roku, a sąd dokonał rejestracji pod numerem KRS 0000928636. Zobacz statut naszej Fundacji.

Głównymi celami fundacji są:

„Działanie na rzecz zapewnienia wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnia informacji przez obywateli Rzeczypospolitej Polski.

Upowszechnianie korzystania z wolności wypowiedzi i urzeczywistniania prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Propagowanie i troska o utrzymanie wolności słowa, dojrzałej debaty publicznej oraz promowanie mądrych decyzji, działań i słów w przestrzeni publicznej.

Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie troski o byt i przyszłość naszej dużej i małej ojczyzny, ochrona i pomnażanie dorobku Pomorza i Rzeczpospolitej Polski jako demokratycznego Państwa prawnego, strzeżenie zasad praworządności, demokracji, wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Walka z językiem nienawiści w przestrzeni publicznej. Podtrzymywanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej. Promowanie Pomorza jako najlepszego miejsca do życia, pracy i rozwoju człowieka”.

Radę Fundacji tworzą: Adam Julke (przewodniczący), Zbigniew Canowiecki, Roman Nowosielski, Jan Wyrowiński, Maciej Czapiewski, Marcin Górski, Edward Łaskawiec, Jakub Pastuszka, Natalia Nowak, Piotr Chistowski

Zarząd Fundacji tworzą: Mariusz Szmidka (prezes), Krzysztof Ignatowicz (wiceprezes)

Portal „zawszepomorze.pl” i tygodnik regionalny „Zawsze Pomorze” są tytułem prasowym zarejestrowanym w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, pod nr Pr 47/21

Zasady finansowego wspierania Fundacji określa Regulamin Serwisu „Zawszepomorze.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.