Wizualizacja muralu (fot. UMiG Pelplin)

Pelplin sprzed wielu lat na planowanym w ramach rewitalizacji muralu

W Pelplinie ma powstać pierwszy w dziejach miasteczka mural umieszczony na historycznej zabudowie. To część znacznie większego projektu związanego z rewitalizacją zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie.
Krystyna
Paszkowska
2.08.2022 / 08:30

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny prowadzony przez Gminę Pelplin składa się z dwóch mniejszych, które nie mogą bez siebie funkcjonować. Są to: Pelplin – nowe horyzonty oraz Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie. Jak podkreślają włodarze gminy celem tych działań jest wielopłaszczyznowa rewitalizacja społeczna, którą planuje się osiągnąć zarówno poprzez realizację zadań inwestycyjnych, jak i działania wspierające osoby z obszaru rewitalizacji.

Na razie na terenie samego obszaru zdegradowanego nie można jeszcze zauważyć żadnych zmian, prace nad realizacją projektu „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie” trwają w biurze projektowym. Te aktualnie realizowane dotyczą remontu sali gimnastycznej przy ul. Starogardzkiej, budowy budynku Centrum Wsparcia Rodziny oraz remontu budynku komunalnego przy ul. Starogardzkiej 4. Szczegóły dotyczące zakresu realizacji planowanych, w ramach projektu, działań przekazane zostały do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Fot. UMiG Pelplin

Jednym z ciekawszych elementów, które pozwolą na wspomnienie historii Pelplina, jest projekt muralu, jaki został zaplanowany do stworzenia na ścianach sali sportowej i budynku komunalnego od strony ul. Starogardzkiej.

– To będzie pierwszy mural realizowany na historycznej zabudowie Pelplina – mówi Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina. – Mural w swym zamyśle nawiązywać ma do historycznej zabudowy dawnej ul. Szosowej, gdzie znajdował się sklep kolonialny, restauracja i sala widowiskowa będąca własnością M. Różyńskiego.

Właśnie w tej sali odbywały się przedstawienia teatralne, zabawy taneczne, a po 1920 r. urządzano w niej wiece polityczne. Projekt muralu także jest obecnie uzgadniany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszty zakontraktowanych inwestycji wynoszą 2.824.000,00 zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi kwotę 1.492.357,72 zł.

Fot. UMiG Pelplin

– Przymierzamy się także do kolejnych działań – mówi burmistrz Pelplina. – Chcielibyśmy przyozdobić nie tylko budynki, ale i mur „biskupi” koło Miejskiego Ośrodka Kultury. Na tym murze pierwsze pewnego rodzaju graffiti powstały już przed kilku laty, ale teraz chcielibyśmy nadać tym miejscom konkretnego wymiaru.

Burmistrz zauważa, że planowany obecnie mural jest obwarowany decyzją konserwatora zabytków, ale – jego zdaniem – projekt nie powinien wzbudzić żadnych zastrzeżeń.

– Ten mural odzwierciedla widok Pelplina w tym miejscu sprzed wielu lat – zauważa Mirosław Chyła.

Zintegrowany projekt rewitalizacji realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwym się stała „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie” oraz poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze