(fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska)

Politechnika Gdańska najbardziej „eko” z polskich uczelni wyższych

W tegorocznej edycji rankingu UI GreenMetric Politechnika Gdańska wypadła najlepiej spośród polskich uczelni, zajmując 134. miejsce na blisko tysiąc szkół wyższych z całego świata. O tak wysokiej pozycji PG zdecydowała polityka uczelni w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej.
Redakcja
Zawsze Pomorze
18.12.2021 / 12:32

UI GreenMetric World University Rankings od 2010 roku bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami). W pierwszym  zestawieniu znalazło się jedynie 95 uniwersytetów w 35 krajach - obecnie jest ich niemal 1000. Taki skok ilościowy w rankingu pokazuje, jak rośnie znaczenie ekologii, odpowiedzialność za środowisko i zielone innowacje, które wpisują się w strategie rozwoju naukowego i dydaktycznego uczelni na całym świecie. 

Istotną kwestią dla organizatora rankingu  jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. W tym roku zbadano także przedsięwzięcia podejmowane przez uczelnie w dobie pandemii COVID-19. Twórcy rankingu chcą zyskać obraz tego, jak dany uniwersytet reaguje na kwestie zrównoważonego rozwoju lub radzi sobie z nimi za pomocą polityki, działań i komunikacji.

Na 956 zbadanych uczelni PG zajęła 134. miejsce, awansując z 231. miejsca  w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu. W zestawieniu po raz pierwszy znalazł się Uniwersytet Gdański, który uplasował się na 635. miejscu na świecie i na czwartym wśród polskich uczelni.

W osiągnięciu tak wysokiego miejsca przez Politechnikę Gdańską pomogła wysoka aktywność uczelni na płaszczyźnie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. Jest również sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów deklaracji. Co więcej, Politechnika Gdańska w tym roku po raz pierwszy udostępniła raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który stanowił wykaz działalności uczelni w poszczególnych obszarach Zrównoważonego Rozwoju.

Na podium tegorocznego rankingu znalazły się: Wageningen UR (Holandia), University of Nottingham (Wielka Brytania) i De Rijksuniversiteit Groningen (Holandia).

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze