Pomorski Bibliotekarz Roku pracuje w Morzeszczynie

Dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie, Damian Domański, został Pomorskim Bibliotekarzem Roku. To nagroda dla pracowników instytucji kultury, którzy poprzez innowacyjne działania odmieniają obraz bibliotek i zawodu bibliotekarza, a także cieszą się uznaniem społeczności lokalnej. Morzeszczyńska książnica pod kierunkiem Damiana Domańskiego może być wzorem do naśladowania dla innych bibliotek.
Krystyna
Paszkowska
4.10.2022 / 11:47

9 marca 2022 roku Kapituła Konkursu przyznała tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2021 Damianowi Domańskiemu, dyrektorowi nowej samorządowej instytucji kultury Gminy Morzeszczyn. Przybliżmy założenia konkursu: jego podstawowym celem była promocja zawodu bibliotekarza. Konkurs składał się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego, podczas których są wybierani najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, a następnie Bibliotekarz Roku - cieszący się największym uznaniem w kraju. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w ramach Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Nagrodę wręczył Jacek Prądzyński, przewodniczący Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

A jaki jest morzeszczyński laureat? Damian Domański jest filologiem klasycznym, bibliologiem, mediteranistą i animatorem życia społecznego. To absolwent pelplińskiego Collegium Marianum i filologii klasycznej na Uniwersytecie Gdańskim, a aktualnie doktorant literaturoznawstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku (2014) oraz epigrafiki i archeologii biblijnej w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu (2015). W latach 2014-2022 był dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie, a od 1 lipca 2022 r. kieruje Biblioteką – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie. Od 2013 r. pracuje również jako nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym LINGWISTA w Gdańsku. Jest absolwentem programu rozwojowego dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek "Kieruj w dobrym stylu" realizowanego przez Szkołę Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjator lokalnej sieci dyrektorek i dyrektorów bibliotek z powiatu tczewskiego i starogardzkiego w ramach ogólnopolskiej Grupy InicJaTyWy.

To także prezes Stowarzyszenia DRABKA oraz członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2017 r. członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, zaś od 2021 r. jej przewodniczący na IV kadencję. Zdobywca tytułu Osobowość Roku 2016 w Powiecie Tczewskim i laureat plebiscytu Osobowość Pomorza 2016 w kategorii Kultura ("Dziennik Bałtycki"). Animator roku powiatu tczewskiego (2018) i laureat tytułu "Perełka Kociewia" dla młodych Kociewiaków o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego na rzecz regionu (2019).

W pracy zawodowej Damian Domański skupia się głównie na działaniach społecznych dla dzieci i młodzieży oraz promując ideę wolontariatu oraz pobudzając inicjatywy lokalne. Koordynuje działania Centrum Młodzieżowego STECKA w Nowej Cerkwi. Prowadzi szkolenia dla kadr kultury z zakresu tworzenia oferty dla młodzieży i nieodbiorców kultury, sieciowania oraz wykorzystywania nowych technologii w animacji społeczno-kulturalnej. Ponadto prowadzi diagnozy potrzeb kulturowych. Interesuje się marketingiem w kulturze, nowymi technologiami w edukacji oraz infrastrukturą przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek i instytucji animacji kulturalnej. W ramach badań naukowych skupia się na antycznej literaturze podróżniczej i hagiograficznej.

A jak zareagował na przyznane wyróżnienie?

- Bardzo dziękuję za dostrzeżenie wszelkich podjętych przeze mnie działań na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek – mówi Damian Domański. - Licznie składane gratulacje motywują do kolejnych inicjatyw. I choć większość moich działań realizowanych jest z dala od metropolii, to ufam i wierzę, że to właśnie na prowincji kultura ma się najlepiej, i nie tylko ta ludowa. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy mnie wychowywali, kształtowali i uczyli, dopingując w obieranych kierunkach, choć nie wszystkie cele zostały jeszcze osiągnięte. Dziękuję moim obecnym i byłym współpracowniczkom bez których nie udałoby się zrealizować tylu nietuzinkowych działań, a także za ich gotowość do zmiany i zmieniania. Wdzięczny jestem władzom samorządowym Gminy Morzeszczyn za zaufanie, którzy przed 8 laty mnie obdarzyli zaufaniem, a także za bardzo dobrą - niemal wzorową - współpracę. Ogromnym wsparciem są również dla mnie dyrektorki i dyrektorzy bibliotek, zwłaszcza te i ci z Grupy InicJaTyWy.

I czy to możliwe żeby to wszystko dotyczyło tylko jednej osoby? W Morzeszczynie najwyraźniej tak.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze