karetka

Pomorskie szpitale już szukają lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych wśród uchodźców z Ukrainy

W środę, 9 marca Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie uproszczonych zasad zatrudnienia pracowników medycznych z Ukrainy w Polsce. Już następnego dnia Szpitale Pomorskie zaoferowały pracę ukraińskim medykom, a marszałek Mieczysław Struk zwrócił się do Senatu o wprowadzenie do specustawy poprawki, umożliwiającej im bezpłatne staże.
Dorota
Abramowicz
10.03.2022 / 13:43

Na stronie spółki Szpitale Pomorskie (zarządzającej placówkami w Gdyni, Wejherowie i szpitalem zakaźnym w Gdańsku)  ukazało się w czwartek rano ogłoszenie w języku polskim i ukraińskim oferujące zatrudnienie lekarzom, pielęgniarkom i opiekunom medycznym.

- Chcemy przyjąć do pracy osoby najbardziej poszukiwane na rynku pracy - mówi Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie. - Przy okazji zamierzamy sprawdzić, jak duże jest zainteresowanie wśród uchodźców. Mamy już pierwsze zgłoszenia. Ukraińscy medycy,są to głównie kobiety, zwracają się do nas głównie za pośrednictwem znajomych.Oczywiście trzeba będzie spełnić wszelkie wymogi prawne, dotyczące m.in. znajomości języka polskiego. Do każdego będziemy podchodzić indywidualnie. Mamy nadzieję, że procedury, które trwały dosyć długo, trochę się obecnie skrócą. Liczymy też, że część tych osób będzie chciała związać swoją przyszłość z pracą w naszych szpitalach. Na zgłoszenia chętnych czekamy pod numerem telefonu 48 58 726 01 22.

Oferta dla kilkudziesięciu medyków

Dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego mówi, że szpitale marszałkowskie zgłosiły już w Urzędzie Pracy chęć zatrudnienia kilkudziesięciu medyków z Ukrainy. Informacja ta trafiła także do mediów ukraińskich.

Zarządzający szpitalami zdają sobie sprawę, że trzeba trochę czasu, by napływający na Pomorze uchodźcy z wykształceniem medycznym podjęli pracę na stanowiskach zgodnych z wykształceniem. Na przeszkodzie stoi głównie brak znajomości języka oraz niektórych procedur, obowiązujących w polskich szpitalach

Państwo zapłaci za staże uchodźców?

- Specustawa jest obecnie na ścieżce legislacyjnej, obecnie zajmuje się nią Senat - przypomina dr Tadeusz Jędrzejczyk. -  Marszałek Mieczysław Struk przesłał właśnie do Senatu postulat wprowadzenia poprawki, by z budżetu państwa sfinansowano trzy , maksymalnie sześciomiesięczne staże adaptacyjno-rozwojowe dla pracowników ochrony zdrowia z Ukrainy. W praktyce część może być od razu zatrudniona na podstawie specustawy, część z nich musi się jednak zaadaptować do nowych warunków pracy.I na to trzeba tych kilku miesięcy.

Uproszczone zasady zatrudniania

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 9 marca br. komunikat o uproszczonych zasadach zatrudniania lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Czytamy w nim, że lekarze i lekarze dentyści mogą skorzystać z trzech sposobów ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce, zależnie od wykształcenia, posiadanych dokumentów i znajomości języka polskiego. Pierwsza grupa może otrzymać prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce,m.in. po przedstawieniu dyplomu lekarza, zaświadczenia o specjalizacji, świadectwa pracy, oświadczenia o znajomości języka polskiego. W razie braku oryginałów wystarczą kopie. Po 6 miesiącach należy przedstawić oryginał lub notarialne poświadczenie kopii. Samodzielne wykonywanie zawodu będzie możliwe po roku pracy pod nadzorem.

Druga grupa to medycy, z dyplomem specjalisty,  gotowi pracować z pacjentami chorymi na Covid-19.Wymagane są od nich identyczne zaświadczenia, jak w grupie pierwszej - z wyjątkiem znajomości języka polskiego, ale prawo wykonywania pracy będzie warunkowe. Samodzielne wykonywanie zawodu stanie się możliwe już po 3 miesiącach pracy pod nadzorem.

Do trzeciej grupy zaliczani są lekarze bez specjalizacji i znajomości języka polskiego, pracujący w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19. Po przedstawieniu wymaganych zaświadczeń.trzymają oni warunkowe prawo wykonywania zawodu wyłącznie pod nadzorem

Także dla pielęgniarek rozróżniono trzy podobne do lekarskich sposoby ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce, zależnie od  wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Ministerstwo Zdrowia publikuje na swoich stronach numery telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółową informacje na temat zasad zatrudniania medyków z Ukrainy:

  • +48 532 455 016
  • +48 532 455 018
  • +48 532 088 025
  • +48 539 141 292

 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze