Poseł Płażyński zawiadamia prokuraturę. Mówi o podejrzanych umowach w DRMG

Do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy zawieraniu umów przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Dokumentację mającą potwierdzać rzekome niekorzystne zarządzanie majątkiem miejskiej jednostki złożył poseł Kacper Płażyński z PiS. Miasto zapewnia, że nie doszło do załamania przepisów. Informuje, że w najbliższych tygodniach przeprowadzony zostanie przegląd procedur w DRMG, dotyczący udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Karol
Uliczny
20.07.2023 / 15:16

Wraca temat możliwych nieprawidłowości w DRMG. Przed miesiącem parlamentarzysta PiS podzielił się informacjami przekazanymi przez byłego pracownika dyrekcji, zwolnionego po tym, jak odrzucił przedstawione warunki pracy. Były radca prawny miejskiej jednostki, w geście niezadowolenia wobec decyzji pracodawcy, opisał okoliczności zawierania umów na świadczenie różnych usług, które jego zdaniem – albo narażały budżet jednostki na straty, albo podpisywano z firmami powiązanymi z dyrektorem DRMG Karolem Kalinowskim. Chodzi m.in. o:

  • szkolenie pracowników w zakresie budowania kompetencji interpersonalnych tzw. metodą FRIS,
  • umowę na przeprowadzkę pracowników pomiędzy piętrami, opiewającą na kwotę niespełna 52 tys. zł czy
  • zawieranie umów z kancelariami, pomimo bezpośredniego zatrudniania radców prawnych w DRMG.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nieprawidłowości w DRMG? Poseł mówi o podejrzanych umowach

W środę (19 lipca) poseł Kacper Płażyński poinformował o złożeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Decyzję miał podjąć po otrzymaniu odpowiedzi oraz dokumentów od władz miasta. W swoim piśmie, skupia się na umowach zawartych z kancelariami prawnymi. Pomiędzy wrześniem 2022 r. a styczniem 2023 r. DRMG miało podpisać łącznie sześć umów na świadczenie usług prawnych na łączną kwotę 891 tys. zł. Z dokumentacji wynika, że wszystkie zawarto z jedną kancelarią prawną. Dodatkowo, jednym ze wspólników kancelarii ma być osoba zatrudniona w DRMG, która według zapewnień informatora parlamentarzysty, dobrze znała się z Karolem Kalinowskim, jeszcze zanim objął on stanowisko dyrektora jednostki. Poseł Płażyński pisze, że zlecenia te mogły być skutecznym narzędziem do wyprowadzania pieniędzy z DRMG oraz wyrządzenia tej instytucji szkody znacznych rozmiarów.

- Co z taką sprawą powinna zrobić odpowiedzialna władza w Gdańsku? Moim zdaniem pan Kalinowski powinien podać się dymisji lub zostać zdymisjonowany. Następnie, pan wiceprezydent Grzelak, który ucina temat i mówi, że wszystko jest w porządku, również powinien zostać odwołany przez prezydent Dulkiewicz. Mam wrażenie, że po prostu kryje nie tylko ludzi, którzy nie radzą sobie w zarządzaniu, ale jak wiele wskazuje, którzy wynoszą pieniądze gdańszczan do swoich kolegów i rodziny. Dlatego dzisiaj przekazuję do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z tym co dzieje się w DRMG – mówił poseł na konferencji prasowej, która odbyła się 19 lipca.

Kacper Płażyński
poseł PiS

Mam wrażenie, że po prostu kryje nie tylko ludzi, którzy nie radzą sobie w zarządzaniu, ale jak wiele wskazuje, którzy wynoszą pieniądze gdańszczan do swoich kolegów i rodziny. Dlatego dzisiaj przekazuję do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z tym co dzieje się w DRMG

Do DRMG wysłaliśmy pytania dotyczące m.in. powiązań pomiędzy dyrektorem jednostki a kancelarią, z którą podpisywano umowy, a także powodu korzystania z usług zewnętrznych podmiotów na tak dużą sumę. W odpowiedzi otrzymaliśmy przygotowane oświadczenie. Biuro prasowe dyrekcji zapewnia, że nie doszło do złamania prawa, a umowy zawierano zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i wewnętrznymi regulaminami.

- Wydatki w jednostce realizowane są w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów finansowych. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada pełną dokumentację wszystkich postępowań prowadzonych w ramach swojej działalności i w przypadku jakichkolwiek działań kontrolnych jest gotowa udostępnić je właściwym instytucjom – czytamy w oświadczeniu.

DRMG informuje również, że dyrektor jednostki otrzymał z Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku zalecenia do dalszego postępowania, które mają zostać niezwłocznie wprowadzone.

DRMG

Wydatki w jednostce realizowane są w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów finansowych. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada pełną dokumentację wszystkich postępowań prowadzonych w ramach swojej działalności i w przypadku jakichkolwiek działań kontrolnych jest gotowa udostępnić je właściwym instytucjom

- Chodzi o przegląd obowiązujących procedur udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzenie obowiązku sporządzania przez pracowników DRMG, bardziej szczegółowego uzasadnienia dla poniesienia danego wydatku na zakup towarów lub usług na potrzeby jednostki, wprowadzenie odpowiedniej regulacji wewnętrznej, zgodnie z którą, plan szkoleń będzie sporządzany ściśle w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań potrzeb szkoleniowych wśród pracowników jednostki, a także dokładną analizę organizacji obsługi prawnej jednostki podczas realizacji bieżących zadań – pisze DRMG.

 

We wcześniejszych komunikatach dyrekcja zapewniała, że zmiany w funkcjonowaniu obsługi prawnej przeprowadzono w celu ograniczenia liczby zleceń obsługi na zewnątrz, a skupieniu się na obsłudze prawnej prawnikami głównie zatrudnionymi wewnątrz DRMG, dlatego istotne jest pytanie, jaki był cel zawierania sześciu umów opiewających na niespełna 900 tys. zł.

W sprawie szkolenia pracowników w zakresie budowania kompetencji interpersonalnych tzw. metodą FRIS, dyrekcja również odpowiadała, że postępowania przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W 2022 r. wysłano zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, z czego jedna firma z Warszawy odmówiła udziału, a inna złożyła ofertę, spełniając warunki udziału w postępowaniu i z nią podpisano umowę. W 2023 przeprowadzono drugą turę szkolenia dla 50 pracowników.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze