Mariusz Szmidka

To przełom. Naukowcy badają, czym różni się genom Kaszubów od genomu innych mieszkańców kraju

Naukowcy z Poznania badają, co łączy, a co dzieli mieszkańców różnych części Polski, w tym Kaszubów. W ramach unijnego projektu chcą stworzyć Genomiczną Mapę Polski, potężną bazę danych i wzorzec zdrowego Polaka. W tym celu pobrali już próbki śliny do badań DNA od 5 tys. Polaków, w tym 200 Kaszubów.
Mariusz
Szmidka
4.02.2023 / 15:41

Dotychczas podobnymi testami mogą pochwalić się nieliczne nacje, m.in. Islandczycy i Brytyjczycy. Według naukowców, dzięki tym badaniom na genomicznej mapie będzie można rozdzielić różne populacje, w tym mniejszości etniczne i grupy regionalne. Ale co równie ciekawe, także sprawdzić, skąd się wywodzą.

Ta wiedza, a przede wszystkim baza danych, mają pomóc w bardziej skutecznym leczeniu. Genom, czyli materiał genetyczny, który znajduje się w pojedynczej ludzkiej komórce i jest zakodowany w cząsteczkach DNA, zawiera wiele cennych informacji - o ryzyku zachorowania na daną chorobę, budowie ciała, narządach i zmianach fizjologicznych.

Mariusz Szmidka
redaktor naczelny Zawsze Pomorze

Od strony naukowej projekt Genomicznej Mapy Polski, jest wydarzeniem przełomowym i jednym z nielicznych na świecie, jakie udało się do tej pory opracować. Dobrze, że podczas ubiegłorocznego zjazdu w Brusach, w badania tak chętnie zaangażowali się Kaszubi. Wyniki tych badań mają pogłębić naszą wiedzę na temat genomów Kaszubów, ich specyfiki i pochodzenia w linii matczynej, a w przypadku mężczyzn – także w linii ojcowskiej.

Dlatego bardzo ważne, by był on badany w sposób etyczny wyłącznie w Polsce i chroniony w stopniu najwyższym. I nie chodzi tylko o to, że dane genetyczne są zaszyfrowane i w pełni anonimowe, by uniemożliwić powiązanie genomu z konkretną osobą.

Chodzi o to, by próbki z materiałem biologicznym, nigdy nie trafiły na przykład do Chin. Bo informacja genetyczna stanowi zbiór najbardziej wrażliwych danych i mogą one zostać wykorzystane przez obce kraje. Takie zagrożenie było całkiem realne. Na szczęście dzięki ABW i naukowcom zostało oddalone.

To bardzo dobrze. Bo – jak ostrzegały amerykańskie służby - zebranie największej i najbardziej zróżnicowanej bazy danych genomów człowieka, mogłoby umożliwić Chinom dominację na rynku farmaceutyków, diagnostyki medycznej oraz broni biologicznej. Zatem jest czego chronić.

Od strony naukowej projekt Genomicznej Mapy Polski, jest wydarzeniem przełomowym i jednym z nielicznych na świecie, jakie udało się do tej pory opracować.

Dobrze, że podczas ubiegłorocznego zjazdu w Brusach, w badania tak chętnie zaangażowali się Kaszubi. Wyniki tych badań mają pogłębić naszą wiedzę na temat genomów Kaszubów, ich specyfiki i pochodzenia w linii matczynej, a w przypadku mężczyzn – także w linii ojcowskiej.

Kaszubi różnią się od mieszkańców reszty kraju dziedzictwem kultury, pielęgnowanym od pokoleń językiem kaszubskim, specyficznymi zwyczajami i obrzędowością, kuchnią, strojami, wzorami haftu. Ale też niezwykłą gościnnością, otwartością i pracowitością. Czy różnią się także genomem?

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze