matura 2022 z matematyki, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

Najlepsze technika na Pomorzu. TOP 10 w rankingu „Perspektyw” 2023

Technikum Informatyczne w Pucku, gdańskie Technikum Łączności i Technikum (ZSI) w Słupsku to najlepsze techniczne szkoły średnie na Pomorzu. Sprawdź, jakie inne pomorskie technika są w pierwszej dziesiątce najlepszych i jakie znalazły się w rankingu na dalszych miejscach.
Małgorzata
Gradkowska
4.02.2023 / 09:00

Ranking „Perspektyw” 2023. Jak wypadły technika z Pomorza?

Miesięcznik „Perspektywy” po raz kolejny opublikował listy najlepszych szkół średnich w całej Polsce. Wśród nich można wskazać technika, które, według rankingu, otrzymały znak jakości. Na liście pojawiły się także szkoły z Pomorza. Sprawdź, które technika na Pomorzu są najlepsze!

Technika z całej Polski oceniane były za pomocą czterech kryteriów:

 • sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc. – wyniki 45 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez MEiN w roku szkolnym 2021/2022, oraz 17 międzynarodowych olimpiad),
 • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc. – wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych; ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych),
 • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc. – wyniki matur z przedmiotów dodatkowych; na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników),
 • wyniki egzaminu zawodowego (30 proc. – egzamin zawodowy; wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów).

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Były to protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, i System Informacji Oświatowej. Nie wszystkie technika pojawiły się w zestawieniu – zaprezentowano jedynie te szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

PRZECZYTAJ TEŻ: Najlepsze licea na Pomorzu. TOP 10  w rankingu „Perspektywy” 2023

Ranking techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których maturę w maju 2022 roku na arkuszach standardowych zdawało minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium.

Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. W najnowszym rankingu najlepszym technikum w Polsce jest Technikum Mechatroniczne w Warszawie (wskaźnik 100).

matura 2022 w Technikum Łączności w Gdańsku

TOP 10 najlepszych techników na Pomorzu. Ranking „Perspektyw” 2023

 • 1. Technikum Informatyczne im. M. Płażyńskiego w Pucku – wskaźnik 66,01 (28. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku na miejscu 17., a w 2021 r. – 20.).
 • 2. Technikum nr 4 im. Obr. Poczty Polskiej w Gdańsku – wskaźnik 64,56 (34. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku 49., a w 2021 r. – 80.).
 • 3. Technikum (ZSI) w Słupsku – wskaźnik 58,79 (70. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku – 15., w 2021 r. nie było klasyfikowane).
 • 4. Technikum Hotelarskie w Gdyni – wskaźnik 58,76 (71. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku – 122., w 2021 r. 54.).
 • 5. Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim wskaźnik 56,26 (120. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku 165., w 2021 r. 159.).

PRZECZYTAJ TEŻ: Ranking Perspektywy 2023. Znamy najlepsze szkoły z Pomorza!

 • 6. Technikum nr 2 (ZSE-U im. St. Staszica) w Bytowie – wskaźnik 56,12 (122. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku 125., w 2021 r. 139.).
 • 7. Technikum nr 2 (ZSZiO) w Kartuzach – wskaźnik 55,32 (147. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku – 84., w 2021 r. 79.).
 • 8. Technikum nr 11 (SE-H) w Gdańsku – wskaźnik 55,05 (151. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku – 500+., w 2021 r. 468.)
 • 9. Technikum nr 7 (ZSAKiH-U) w Gdańsku – wskaźnik 55,01 (152. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku – 354., w 2021 r. nie było klasyfikowane).
 • 10. Technikum nr 5 (ZSE) w Słupsku – wskaźnik 54,84 (155. miejsce w Polsce, w ubiegłym roku – 500+., w 2021 r. – 96.).

>>> Jak wypadły pozostałe pomorskie technika? Pełen ranking „Perspektyw” 2023 dla Pomorza TUTAJ <<<

W tegorocznym rankingu pierwsza trójka najlepszych szkół jest taka sama jak w 2022 r. zmieniła się jedynie kolejność na podium. W 2022 r. najlepsze było Technikum (ZSI) w Słupsku, na drugiej pozycji było Technikum Informatyczne w Pucku, a na trzeciej Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze