(Fot. Stocznia Remontowa Nauta)

Gdyńska stocznia zawarła układ z wierzycielami. Zakończenie restrukturyzacji

Stocznia Remontowa Nauta z Gdyni zakończyła postępowanie restrukturyzacyjne i zawarła układ z wierzycielami. O zmianach poinformowano w komunikacie. – Dzięki skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji Spółka w sposób niezakłócony kontynuuje działalność operacyjną – podał zarząd stoczni.
Patrycja
Cybulska
25.11.2021 / 18:30

Postępowanie restrukturyzacyjne w Stoczni Remontowej Nauta zakończyło się 28 października 2021 r. Zawarty z wierzycielami układ został zatwierdzony przez sąd.

Dzięki skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji Spółka w sposób niezakłócony kontynuuje działalność operacyjną – poinformował w komunikacie zarząd stoczni.

Dodał, że „za przyjętym przez wierzycieli układem opowiedziało się ponad 300 wierzycieli, którzy łącznie dysponowali sumą ponad 93% głosujących wierzytelności”.

Obecnie Spółka przygotowuje się do wykonywania układu. Terminy poszczególnych spłat zostały szczegółowo wskazane w zatwierdzonym układzie, a ich termin jest liczony od dnia stwierdzenia przez sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu (tj. od 15.11.2021 r.) – poinformował w komunikacie zarząd stoczni.

Proces restrukturyzacyjny w stoczni Nauta rozpoczął się 15 kwietnia 2020 r.

Głównym założeniem planu restrukturyzacyjnego jest uzdrowienie sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o kontynuację działalności w segmencie remontów i przebudów jednostek pływających, w których Stocznia posiada bogate doświadczenie. Mamy nadzieję, że obecne działania uzdrowią sytuację finansową Spółki i otworzą nowe możliwości rozwoju zarówno dla Stoczni jaki i jej obecnych wierzycieli – zapewniał w 2020 r. w komunikacie zarząd spółki.

Paweł Sobczyk, dyrektor departamentu nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która odbyła się 28 września 2021 r., poinformował, że przed przystąpieniem do restrukturyzacji zadłużenie Nauty wynosiło 300 mln zł.

Paweł Sobczyk
dyrektor departamentu nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W wyniku zawartych porozumień z wierzycielami, przewidywana wartość zadłużenia, zobowiązań zmniejszyła się do około 105 mln zł.

Trudna sytuacja Stoczni Remontowej Nauta

Gdyńska Nauta z problemami boryka się już od dłuższego czasu. Na wrześniowej komisji gospodarki morskiej dyrektor departamentu nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślił, że stocznia „przedstawia wyniki finansowe ze stratą netto na działalności”. Jako główne argumenty, które przyczyniły się do tej sytuacji, podał:

– Pierwszy to strata na prowadzonej działalności w segmencie nowych budów cywilnych, ponadto koszty związane z przechyłem doku nr 1 wraz ze statkiem Hordafor V, kary umowne i upusty z tytułu opóźnień w realizacji kontraktów realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, straty z tytułu wykorzystania gwarancji należytego wykonania przez klientów stoczni – powiedział Paweł Sobczyk.

Na trudną sytuację stoczni wpłynęły też straty, jakie poniosła w związku budową statku naukowo-badawczego Oceanograf dla Uniwersytetu Gdańskiego. Nie pomogła również przebudowa platformy Petrobaltic Lotosu, którą ostatecznie skończyła Gdańska Stocznia Remontowa.

Co dalej ze Stocznią Remontową Nauta?

O planach stoczni na najbliższy czas rozmawiano na wrześniowej komisji gospodarki morskiej.

– Spółka jest w trakcie wdrażania nowego modelu operacyjnego, którego celem jest utworzenie kompaktowej stoczni opartej na remontach i przebudowie jednostek pływających, a także nowych technologiach związanych z paliwami alternatywnymi – mówił Paweł Sobczyk.

Poinformował, że plan restrukturyzacyjny określa wiele działań, m.in.:

  • wdrożenie metodyki zarządzania projektami,
  • wdrożenie nowego modelu operacyjnego spółki,
  • podniesienie efektywności operacyjnej,
  • optymalizację kosztową,
  • sprzedaż zbędnych aktywów spółki,
  • optymalizację całej grupy kapitałowej Nauta,
  • restrukturyzację zobowiązań spółki,
  • wdrożenie nowego systemu informatycznego.

Stocznia zredukowała także zatrudnienie – z 453 do 301 osób.

Dyrektor departamentu nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych powiedział, że Agencja Rozwoju Przemysłu 16 września 2021 r. wydała pozytywną decyzję w sprawie udzielenia Naucie pomocy publicznej w wysokości 100 mln zł.

– Na koniec sierpnia 2021 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 131 000 tys. zł, co stanowi 114% wartości zaplanowanej w planie rzeczowo-finansowym na rok 2021. Zysk ze sprzedaży wyniósł 13 000 tys. zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej 11 000 tys. zł. Obie te pozycje są wyższe od pierwotnie przyjętego planu. Według stanu na dzień 23 września bieżącego roku spółka posiada kontraktacje na remonty w obszarze produkcji cywilnej na 37 600 tys. zł. Realizacja kontraktów ma nastąpić do listopada bieżącego roku – powiedział Paweł Sobczyk.

Dodał, że działalność stoczni skupić się ma na modernizacji i naprawie jednostek pływających z rynku cywilnego.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze