Długie Ogrody zmienią się nie do poznania. Co z estakadą przy ul. Elbląskiej?

W listopadzie ruszają konsultacje społeczne, przed planowanym opracowaniem koncepcji, a następnie projektu przebudowy ul. Długie Ogrody w Gdańsku. Władze miasta chcą przeznaczyć na zmianę charakteru tej części miasta 70 mln zł. Przebudowę czeka również węzeł u zbiegu ul. Długie Ogrody, ul. Elbląskiej i Podwala Przedmiejskiego, z prawdopodobną rozbiórką estakady. Zanim to zastąpi, obiekt przejdzie jeszcze... remont.
Karol
Uliczny
6.10.2023 / 11:10

Długie Ogrody przejdą metamorfozę

Władze Gdańska zapowiadają domknięcie Drogi Królewskiej. W ciągu najbliższych 4-5 lat, Długie Ogrody mają przejść metamorfozę, która zmieni obecny charakter ulicy i nawiąże do przedwojennej, zielonej wersji traktu. Urząd miasta planuje przeznaczyć na ten cel ok. 70 mln zł. W zakres prac wejdzie stworzenie przestrzeni miejskiej będącej kontynuacją ul. Stągiewnej, wyeksponowanie Bramy Żuławskiej, jako zakończenia Drogi Królewskiej oraz przebudowa węzła u zbiegu ul. Długie Ogrody, ul. Elbląskiej, ul. Siennickiej i Podwala Przedmiejskiego. Inwestycja ma uwzględniać w szczególności potrzeby pieszych.

- Pamiętamy czasy, gdy nasze spacery kończyły się na Moście Zielonym i niespecjalnie dalej było gdzie iść. Dzisiaj widzimy ogromne zmiany przy ul. Stągiewnej, na Szafarni i Wyspie Spichrzów – mówi prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. - Nie możemy pozostać na to ślepi. Biuro architekta miasta chce jeszcze do końca tego roku przeprowadzi warsztaty, konsultacje i prace przygotowujące nas do konkursu na koncepcję Długich Ogrodów. W przyszłym roku chcemy ogłosić konkurs na koncepcję, która z kolei posłuży wydziałowi programów inwestycyjnych DRMG do zlecenia projektu.

Długie Ogrody

Długie Ogrody. Ruszają konsultacje z mieszkańcami

Jednym z impulsów do działania są niedawne rozstrzygnięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego Gdańska. W kategorii projektów „zielonych”, trzecie miejsce w mieście oraz gwarancję finansowania zdobyły „Rajskie Ogrody przy Długich Ogrodach”, których koszt oszacowano na 225 tys. zł. Jak napisali w projekcie autorzy, ulicy potrzeba pięknego miejskiego ogrodu, z kwiatami, krzewami, bylinami wraz z odtworzeniem historycznych szpalerów drzew.

Szczegóły kompleksowych zmian poznamy w ciągu roku. Krótko po Wszystkich Świętych rozpoczną się spacery badawcze, a od 9 listopada proces partycypacyjny, który planowany jest do połowy grudnia. Wnioski posłużą GZDiZ do przeprowadzenia konkursu realizacyjnego. Projekt powinien być gotowy w połowie przyszłego roku. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na 9 listopada na godz. 17. Prawdopodobnie odbędzie się w Techniku nr 11 przy ul. Seredyńskiego 1A.

- Myślenie o tej przestrzeni zaczęło się już jakiś czas temu, czego dowodem jest koncepcja opracowana przez GZDiZ – przypomina prof. Piotr Lorens, dyrektor biura architekta miasta. - Ona ma charakter poglądowy, ale jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości tej przestrzeni, w tym jej wyglądu. Najpierw chcemy uruchomić proces partycypacyjny, porozmawiać do końca tego roku ze wszystkimi interesariuszami, mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani przyszłością miejsca. Zależy nam na tym, aby nie był to wyłącznie parking, ale przestrzeń publiczna, która będzie przedłużeniem Drogi Królewskiej. Dostęp do aut, oczywiście pozostanie, chociażby z uwagi na to, że jest tu konieczność obsługi komunikacyjnej. Chodzi jednak o to, by zdecydowanie odwrócić proporcje.

Estakadę przy ul. Elbląskiej czeka rozbiórka?

Kolejnym elementem zadanie będzie wyeksponowanie zabytkowej, XVII-wiecznej Bramy Żuławskiej. Jak przekazała w piętek (6.10.) prezydent miasta, prawdopodobnie będzie wiązać się to z wyburzeniem estakady łączącej ul. Elbląską z Podwalem Przedmiejskim. Do końca tego roku miasto planuje przeprowadzić analizy ruchu w obrębie węzła. W połowie 2024 r., po otrzymaniu wniosków, a następnie analiz urbanistycznych przygotowanych przez biuro architekta miasta, DRMG przystąpi do przygotowania i ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania. Jednocześnie, z uwagi na zły stan techniczny estakady, miasto chce jeszcze przeprowadzić jej remont.

- W najbliższych dniach ogłosimy postępowanie przetargowe na wykonanie remontu, w niezbędnym zakresie – mówi Małgorzata Polan, zastępca dyrektora DRMG ds. projektów budżetu obywatelskiego i rad dzielnic. - Postępowanie przetargowe przewiduje 4-miesięczny termin realizacji, jednak prace rozpoczną się najszybciej 1 marca 2024 r. W planach jest podział na dwie części. Zakres podstawowy obejmie prace rozbiórkowe nawierzchni oraz ułożenie nowej, wymianę dylatacji, odcinkową wymianę bariery energochłonnej, jak również naprawy betonowych ścian murów oporowych.

- Tak jak udało się przybliżyć ul. Łąkową do centrum, tak wierzymy, że te zmiany, które nas czekają, przybliżą kolejne obszary bliżej Głównego Miasta. Jako członkowie komisji zrównoważonego rozwoju cieszymy się, że ten rozwój odbywa się w oparciu o zieleń oraz przestrzeń dostępną dla wszystkich – mówi Mateusz Skarbek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Prezydent Dulkiewicz zachęca mieszkańców do udziału w spotkaniach konsultacyjnych na temat przyszłości Długi Ogrodów.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze