Puck

Celami konkursu są pobudzanie świadomości regionalnej, popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, tradycji Kaszub. Na Wasze prace czekamy do 2 grudnia

Trwa Konkurs Wiedzy o Kaszubach – Tatczëzna

Co wiesz o Kaszubach? Sprawdź swoją wiedzę? Jest ku temu świetna okazja. Redakcja „Zawsze Pomorze” wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim przygotowała konkurs Tatczëzna.
Bogdana
Wachowska
10.11.2022 / 15:48

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na trzy grupy. Jego celem jest pobudzanie świadomości regionalnej, popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, tradycji Kaszub oraz Józefie Wybickim, któremu ZKP poświęciło rok 2022. Tatczëzna ma też integrować społeczność kaszubską, edukować dzieci i młodzież w zakresie historii regionalnej, poszerzać wiedzę o Małej Ojczyźnie.

Tatczëzna. Zaczynamy Konkurs Wiedzy o Kaszubach

Tatczëzna to konkurs, który współorganizujemy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, by poprzez zabawę umacniać wśród dzieci i młodzieży z Kaszub poczucie identyfikacji z regionem i kształtować ich tożsamość tłumaczy Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Zawsze Pomorze", który zawsze podkreśla swoje kaszubskie korzenie. Jednocześnie promujemy Kaszuby, szerzymy wiedzę na temat naszej historii, tradycji i kultury wśród młodego pokolenia. Ważne, by mieli oni świadomość, że Kaszuby różnią się od reszty kraju, nie tylko dziedzictwem kultury, pielęgnowanym od pokoleń językiem kaszubskim, specyficznymi obyczajami, strojami, kuchnią, ale też niezwykłą gościnnością, otwartością i pracowitością odwiecznych gospodarzy tych ziem dodaje Mariusz Szmidka.

Dodajmy, że współorganizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ale jego bezpośrednim wykonawcą jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kartuzach.

Tatczëzna. Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w podziale na trzy kategorie:

 • I kategoria klasy I-III szkoły podstawowej,
 • II kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
 • III kategoria klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.

Autorem konkursowych pytań i zadań jest Łukasz Grzędzicki, wiceprezes ZKP.

– Chcemy popularyzować wiedzę o Kaszubach, zachęcić dzieci i młodzież do poznawania takiego świata, jaki mają za oknem, poszerzania wiedzy o regionie, w którym żyją, mieszkają, uczą się, bawią, nawiązują przyjaźnie – mówi Łukasz Grzędzicki. – Wierzę, że pytania nie sprawią problemu, a poszukiwanie odpowiedzi na nie będzie świetną przygodą i poszerzeniem wiedzy. Wszystkim uczestnikom konkursu życzę powodzenia i dobrej zabawy.

Prace oceni specjalnie powołane jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnione zostaną również szkoły, z których wywodzić się będzie najwięcej uczestników. Odpowiedzi i listę laureatów konkursu opublikujemy w wydaniu 9 grudnia. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dzień później, 10 grudnia w siedzibie Muzeum Kaszubskiego, partnera naszego konkursu.

Tatczëzna. Pytania konkursowe

Kategoria: klasy I-III

 1. Podaj nazwę miejscowości na Kaszubach, w której urodził się Józef Wybicki, autor Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń ta jest obecnie hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jak nazywa się największe miasto województwa pomorskiego?
 3. Podaj nazwę najwyższego wzniesienia na Kaszubach.
 4. Narysuj/namaluj herb Kaszub.
 5. Podaj nazwę rzeki przepływającej przez Ręboszewo, Żukowo, Kolbudy i Pruszcz Gdański.
 6. W jakiej miejscowości na Kaszubach mieści się najstarszy skansen na ziemiach polskich?
 7. W hermie jakiego nadmorskiego miasta na Kaszubach jest lew?
 8. Narysuj postać Świętopełka II Wielkiego – jednego z najważniejszych książąt Pomorza Gdańskiego.

Kategoria: klasy IV-VI

 1. Podaj nazwę miasta, w którym w 1913 r. środowisko skupione wokół Aleksandra Majkowskiego utworzyło Muzeum Kaszubsko-Pomorskie.
 2. Które miasto kronikarz Jan Długosz nazywał „Kluczem i bramą Pomorza”? Podaj jego nazwę.
 3. W którym roku w wyniku rozbioru Polski Prusy zajęły Gdańsk?
 4. Podaj datę dzienną i nazwę miasta na Kaszubach w którym gen. Józef Haller dokonał zaślubin Polski z Morzem.
 5. Wymień województwa, z którymi sąsiaduje województwo pomorskie.
 6. Podaj imię i nazwisko ojca regionalizmu kaszubskiego oraz miejscowość jego urodzenia.
 7. Podaj nazwę najgłębszego jeziora na Kaszubach.
 8. Podaj imię i nazwisko jednego z liderów ruchu młodokaszubskiego, który pisał pod pseudonimem Woś Budzysz. Nazywany był „sumieniem ruchu młodokaszubskeigo”.

Kategoria: klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe

 1. Podaj nazwę pomorskiego miasta, w którym w XV w. został założony uniwersytet.
 2. Podaj nazwę miasta na Kaszubach w którym w XVI w. pastorem był Szymon Krofey uważany za autora najstarszych drukowanych zabytków języka kaszubskiego.
 3. Podaj imiona i nazwiska literatów zaliczanych do wielkiej trójki Młodokaszubów.
 4. Podaj nazwę miasta, które w czasach II RP było stolicą województwa pomorskiego.
 5. Podaj imię i nazwisko polskiego kompozytora i męża stanu, który w Boże Narodzenie 1918 r. przypłynął do Gdańska na pokładzie brytyjskiego krążownika HMS „Concord”, gdzie był witany przez miejscową ludność kaszubską/polską i skąd potem udał się do Poznania.
 6. W którym z polskich miast rektorem uniwersytetu był prof. Gerard Labuda – jeden z najwybitniejszych naukowców rodem z Kaszub.
 7. Podaj imię i nazwisko wieloletniego nauczyciela pracującego w Gimnazjum Polskim w Wolnym Mieście Gdańsku, zasłużonego dla Kaszub działacza oświatowego, redaktora w latach 1931-34 czasopisma „Gryf” i autora pierwszej biografii Antoniego Abrahama.
 8. Podaj imię i nazwisko admirała, który w II RP był dowódcą polskiej floty oraz dowódcą Obrony Wybrzeża w 1939 r.

Tatczëzna. Do kiedy można wysyłać prace?

Komplet odpowiedzi (prace) należy przesłać do 2 grudnia na adres:

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1, z dopiskiem na kopercie: Tatczëzna. Konkurs Wiedzy o Kaszubach, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu placówki w godzinach jej pracy. Do prac należy dołączyć oświadczenie rodzica (wzór jest załączony w regulaminie).

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane dzięki dotacji Gminy Kartuzy oraz Powiatu Kartuskiego. Rzeczowe nagrody ufundowali także redakcja "Zawsze Pomorze" i przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ oraz na stronie internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: www.kaszubi.pl.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze