Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański najlepszy w Polsce we wspieraniu zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Gdański awansował o 200 pozycji na świecie względem roku ubiegłego i został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich ocenianych  polskich uczelni wyższych w Times Higher Education Impact Rankings. Ranking ocenia politykę i aktywność uczelni w zakresie realizacji siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Małgorzata
Gradkowska
29.04.2022 / 16:31

Awans o 200 pozycji w generalnym zestawieniu światowym, pierwsze miejsce wśród ewaluowanych uczelni w Polsce, awans o 100 pozycji oraz najwyższe miejsce w kraju w zakresie realizacji celu 5. Równość płci, niezwykle silna pozycja lidera w celach: 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; 11. Zrównoważone miasta i społeczności; 14. Życie pod wodą, podium dla celu 13. Działania w dziedzinie klimatu – to ogromny sukces w tegorocznej edycji Times Higher Education Impact Ranking - wylicza mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, pełnomocnik rektora UG ds. rankingów.

Times Higher Education Impact Rankings to jedno z najbardziej prestiżowych, złożonych i rozwijających się zestawień, bo jego tematyka dla wielu uczelni ma strategiczne znaczenie. Uniwersytet Gdański stał się w tym obszarze niekwestionowanym liderem w Polsce.

- Najwyższa pozycja w Polsce, awans oraz wysoka klasyfikacja na świecie, uwzględniając ogromne zainteresowanie rankingiem i olbrzymią konkurencję - jest to niewątpliwie powód do dumy – uważa prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG. - Wyniki rankingu pokazują, że Uniwersytet Gdański jest organizacją głęboko świadomą wyzwań, jakie stawia przed nami świat, a jakie opisane zostały kompleksowo w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Nie zwalniamy tempa. Działamy tym bardziej intensywnie, by współtworzyć lepszy świat. Jeszcze w tym roku opracowany będzie i zaprezentowany Państwu dedykowany tej aktywności uczelni specjalny raport.

O tym, jak wygląda droga do sukcesu, mówi główna autorka raportu rankingowego, Katarzyna Gregorowicz-Bielawska:
Dane prezentowane w rankingu THE Impact obejmują całą działalność organizacyjną, badawczą i edukacyjną uczelni. Zebrane informacje trzeba zinterpretować oraz porównać w ramach poszczególnych celów. W tym roku dane do rankingu dostarczało wiele jednostek uczelni.

Wyniki polskich uczelni w THE Impact Ranking 2022 prezentuje tabela:

UG

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze