Na ostatniej sesji Rady Powiatu Chojnickiego radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której wyrazili swoje stanowisko w sprawie potępienia szerzącego się w przestrzeni publicznej hejtu (Fot. Powiat Chojnicki)

Radni powiatu chojnickiego apelują: Zero tolerancji dla hejtu

Z takim apelem wystąpili do marszałków Sejmu i Senatu oraz poprzez media do mieszkańców radni z powiatu chojnickiego. Chcą, by z debaty publicznej, a zwłaszcza z mediów społecznościowych, zniknęły hejt i barbaryzacja.
Olek
Knitter
2.12.2021 / 12:51

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Chojnickiego radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której wyrazili swoje stanowisko w sprawie potępienia szerzącego się w przestrzeni publicznej hejtu. Swoje stanowisko radni przekażą marszałkom Sejmu oraz Senatu, a także mieszkańcom – m.in. poprzez media.

Stanowisko Rady Powiatu Chojnickiego

„Bezpieczeństwo w sensie ogólnym utożsamiane jest ze stanem spokoju, zabezpieczenia, pewności, ochrony czy braku zagrożeń. Język nienawiści, zwłaszcza w Internecie, stanowi coraz poważniejszy problem. U jego źródeł leży nie tylko brak tolerancji, ale również kompleksy i frustracje jego autorów. Paulo Coelho w książce „Alchemik” napisał: „Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego”.

Hejt w Internecie jest zjawiskiem o rosnącej skali. Wiele osób czuje się bezkarnie, krytykując lub obrażając innych w sieci. Bezkarność ta jest jednak tylko pozorna. Według kodeksu karnego ten, który dopuścił się zniesławienia lub znieważenia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wobec tego organy ścigania powinny podejmować skuteczne działania w ustaleniu tożsamości osób popełniających przestępstwa za pośrednictwem Internetu. Potrzebna jest też stanowcza i niezwłoczna reakcja ze strony państwa na mowę nienawiści.

Barbaryzacja w mediach społecznościowych, jak również w przestrzeni publicznej, bardzo często spowodowana jest biernością, a brak reakcji stanowi ciche przyzwolenie na takie działania.

Stąd apel Rady Powiatu Chojnickiego, w którym wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form agresji i nienawiści. Zero tolerancji dla hejtu”.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze