Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
ReklamaHossa Wiczlino Gdynia

Zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi w 2024 roku i komu przysługuje?

Ile wynosi kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2024 roku? Na jakich zasadach się go wypłaca, od czego zależy ostateczna kwota i komu takie świadczenie przysługuje?
Zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi w 2024 roku i komu przysługuje?

Autor: Pixabay | Zdjęcie ilustracyjne

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Kwoty

Kwota zasiłku uzależniona jest od m.in. od stażu pracy. Najwyższa przysługuje bezrobotnym, którzy legitymują się ponad 20-letnim stażem pracy. Otrzymują oni 120 proc. świadczenia. Podstawową stawkę otrzymują osoby ze stażem w granicach 5-20 lat, natomiast najniższy zasiłek, w wysokości 80 proc. świadczenia podstawowego, otrzyma osoba ze stażem pracy krótszym niż 5 lat. Obecnie wysokość zasiłku wynosi:

  • 1491,90 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni,
  • 1171,60 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy. Zmiany od 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 r. bezrobotni dostaną pomoc w wyższym zakresie, co wynika z corocznej waloryzacji. Dokonywana jest ona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Zgodnie z wyliczeniami GUS, w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniosła 11,4 proc. Oznacza to, że podstawowy zasiłek w 2024 r. wyniesie 1662 zł brutto i w tej wysokości będzie przysługiwał przez pierwsze 90 dni. W kolejnych miesiącach będzie to 1305,20 zł brutto. W zależności od stażu, świadczenie będzie wypłacane w następującej wysokości:

  • 1329,60 zł brutto w okresie do 90 dni oraz 1044,20 zł brutto w pozostałym okresie dla stażu krótszego niż 5 lat oraz
  • 1994,40 zł brutto w okresie do 90 dni oraz 1566,30 zł brutto w pozostałym okresie dla stażu dłuższego niż 20 lat.

Zasiłki wypłacane są w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który zasiłek przysługuje.

Zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje?

Prawo do zasiłku przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni bezrobotny:

  • był zatrudniony i osiągnął wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągnął z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Prawo do zasiłku przysługuje również w innych przypadkach. Warto o nie dopytać w powiatowym urzędzie pracy.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaHossa Wiczlino Gdynia
ReklamaPomorskie dla Ciebie - czytaj pomorskie EU
Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka