Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Rekrutacja do szkół średnich. Najważniejsze informacje

Uczniowie klas ósmych od środy, 15 maja mogą wziąć udział w rekrutacji do szkół średnich. Jak się zapisać? Czy ma znaczenie kolejność zapisów? Ile szkół i klas można wybrać w Twoim powiecie? Podajemy najważniejsze dla ósmoklasistów informacje.
egzamin ósmoklasisty
W Gdańsku na ósmoklasistów czeka niemal 4,5 tys. wolnych miejsc w szkołach publicznych oraz 1300 miejsc w szkołach niepublicznych

Autor: Kinga Kalenik | Zawsze Pomorze

Jeszcze trwają egzaminy ósmoklasistów, ale już ruszył proces przyjmowania do szkół ponadpodstawowych – od godz. 8 rano w środę, 15 maja aktywny jest system elektronicznej rekrutacji. Znajdziesz go TUTAJ.

Jednak uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej mają czas do 30 maja lub 14 czerwca – w zależności od typu szkół. UWAGA! Ósmoklasiści, którzy wybierają się do szkół, gdzie wymagane są sprawdziany uzdolnień kierunkowych – muszą sprawdzić na stronie szkoły, jakie są terminy ich przeprowadzenia.

Ile szkół można wybrać w rekrutacji do szkół średnich? 

Po likwidacji gimnazjów i przywróceniu 8-klasowej szkoły podstawowej przez kilka ostatnich lat do szkól ponadpodstawowych szło po 1,5 rocznika ósmoklasistów. Z tego powodu część samorządów zdecydowała się znieść limit szkół, do których może aplikować ósmoklasista. I choć w tym roku szkolnym już kumulacji roczników nie ma, to nie przywracano limitów. Zgodnie z uchwałami samorządów, w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

 • Gdańsk – pozostawia bez ograniczeń,
 • Gdynia – pozostawia bez ograniczeń.

Pozostałe powiaty uchwaliły limity:

 • powiat chojnicki – 3 szkoły,
 • powiat gdański – 5 szkół,
 • powiat kartuski – 5 szkół, 
 • powiat kościerski – 3 szkoły,
 • powiat lęborski – 3 szkoły,
 • Pruszcz Gdański – 3 szkoły,
 • Sierakowice – 3 szkoły,
 • Sopot – 3 szkoły.

Jednak – jak przypominają urzędnicy – im więcej pozycji zawiera lista preferowanych szkół, tym większa szansa na znalezienie miejsca w nowej szkole już na pierwszym etapie rekrutacji.

W wyniku analizy danych statystycznych z 2023 roku wynika, że 14% kandydatów korzystających z systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe VULCAN wybrało tylko jedną szkołę na liście preferencji, mimo braku tytułu laureata lub finalisty, dających uprawnienie do pierwszeństwa przyjęcia. Takie zjawisko było jednym z czynników powodujących, że pierwszy etap rekrutacji zakończył się wynikiem blisko 20% nieprzyjętych kandydatów. Przystępowali oni do rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w szkołach.

Administratorzy systemu nabor-pomorze.edu.com.pl

Warto też pamiętać, że, bez względu na liczbę wybranych szkół, można w nich wybrać dowolną liczbę klas. 

 • W Gdańsku na ósmoklasistów czeka niemal 4,5 tys. wolnych miejsc w szkołach publicznych oraz 1300 miejsc w szkołach niepublicznych. 

– W technikach i szkołach branżowych do wyboru jest 55 zawodów, w tym nowy: technik gospodarki odpadami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Mamy także duże zapotrzebowanie, m.in. na zawody takie jak: technik nawigator morski, technik logistyk czy technik elektryk instalacji przemysłowych w jednostkach pływających.

 • W Gdyni w tym roku naukę w szkole podstawowej kończyć będzie 1169 ósmoklasistów. Czekają na nich miejsca w 60 oddziałach, które zostaną utworzone w liceach, technikach i szkołach branżowych. Jak informują gdyńscy urzędnicy – w większości gdyńskich liceów planowane są po 3 bądź 4 klasy pierwsze, wyjątkiem jest VII LO, w którym będą dwie klasy. 

Jak się zapisać do szkoły średniej?

By zapisać się do wybranych szkół, uczniowie muszą skorzystać z systemu internetowego przeznaczonego dla kandydatów. 

Po przejściu na platformę konieczne jest:

 • założenie konta w systemie,
 • wprowadzenie swoich danych,
 • wybranie klas na liście swoich preferencji,
 • wydrukowanie wniosku,
 • zaniesienie wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Ile punktów można zdobyć przy rekrutacji do szkoły średniej?

Ósmoklasista rozpoczynający rekrutację może mieć maksymalnie 200 punktów:

 • 100 punktów – za wyniki egzaminu ósmoklasisty (język polski – 45 punktów, matematyka – 25 punktów, język obcy – 55 punktów),
 • 100 punktów – za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W skład maksymalnie 100 punktów, które uczeń może otrzymać za oceny na świadectwie i osiągnięcia, wchodzą: 

 • przedmioty punktowane do danej szkoły i na dany profil (obligatoryjnie język polski i matematyka oraz dwa wskazane przez daną szkołę),
 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • wolontariat (odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),
 • osiągnięcia w punktowanych konkursach i olimpiadach (odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),
 • wynik dodatkowych egzaminów kompetencyjnych (językowych, sportowych, artystycznych) – w przypadku kandydatów do klas dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz artystycznych.

Za oceny ze świadectwa można otrzymać podczas rekrutacji maksymalnie 72 punkty:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów, 
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty. 

To dana szkoła decyduje, punkty z jakich czterech przedmiotów bierze pod uwagę przy rekrutacji. Do tego można zdobyć dodatkowe 7 punktów za świadectwo z czerwonym paskiem.

Progi punktowe. Co to jest?

O tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, zdecydują tzw. progi punktowe – określane przez każdą ze szkół. Pamiętajmy: czym bardziej oblegana szkoła, tym progi punktowe są wyższe. Próg punktowy to liczba punktów, jaką w rekrutacji zgromadził kandydat z najniższym wynikiem, którego przyjęto do danej klasy w konkretnej szkole.

Jednak uczniowie składają wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych zanim dostaną świadectwa ukończenia podstawówki i wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Dlatego warto przyglądać się progom punktowym obowiązującym w danych szkołach w ubiegłych latach – to wskazówka, jak może być w tym roku. Na stronie nabor-pomorze.edu.com.pl można dowiedzieć się m.in., ile w ostatnich latach, w wybranych szkołach, wynosiła:

 • liczba miejsc w szkole,
 • liczba chętnych z pierwszej preferencji, która pokazuje faktyczne zainteresowanie daną klasą, kierunkiem,
 • liczba punktów ostatniego zakwalifikowanego, czyli tzw. próg punktowy,
 • średnia liczby punktów osób przyjętych,
 • liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów punktowanych w procesie rekrutacji spośród przyjętych.

Obowiązujące progi punktowe w szkołach w Trójmieście

Obowiązujące progi punktowe w szkołach w Trójmieście w poprzednich latach:

Pamiętajcie jednak, że to tylko wskazówka – każda szkoła sama co roku określa progi punktowe i mogą się one bardzo różnić w porównaniu do poprzednich lat!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ważne daty

 • Od 15 do 30 maja do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do: szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 • Od 15 maja do 14 czerwca do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego), z wyłączeniem: szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
 • Do 5 lipca do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmian, przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 • Od 3 do 12 czerwca przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych.
 • Do 14 czerwca podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych.
 • 12 lipca do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Do 19 lipca do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.  
 • 22 lipca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 22 lipca to także data rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej. Będzie to rekrutacja nieelektroniczna.
 • Do 23 lipca – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama