Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot ma już nowe władze. Dominują kobiety

Aleksandra Dulkiewicz została przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prezydent Gdańska wybrano podczas pierwszego spotkania członków tego stowarzyszenia po ostatnich wyborach samorządowych. Jej zastępczyniami zostały Aleksandra Kosiorek – prezydent Gdyni, oraz Magdalena Czarzyńska-Jachim – prezydent Sopotu. W trakcie posiedzenia przyjęto też Strategię Metropolii do roku 2030.
walne zebranie OMGGS 2024
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest stowarzyszeniem, do którego należy obecnie 61 samorządów

Autor: Konrad Kędzior | OMGGS

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest stowarzyszeniem, do którego należy obecnie 61 samorządów. To:

 • 3 miasta na prawach powiatu, 
 • 10 gmin miejskich, 
 • 10 gmin miejsko-wiejskich, 
 • 29 gmin wiejskich 
 • oraz 9 powiatów. 

We wspomnianych samorządach włodarzami po ostatnich wyborach są 12 kobiet i 49 mężczyzn. Kierownictwo OMGGS objęły jednak panie. Warto przypomnieć, że to samorządowe stowarzyszenie powstało w roku 2011 z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Działa w kilku obszarach: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Aleksandra Dulkiewicz przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

– Największym wyzwaniem, które stoi dziś przed OMGGS, to przede wszystkim konsensus w sprawie ustawy metropolitalnej i jej uchwalenie przez parlament. Prawie połowa samorządów OMGGS ma nową władzę, dlatego dużym wyzwaniem będzie też integracja nowych osób – stwierdziła Aleksandra Dulkiewicz.

Przedstawiciele samorządów zrzeszonych w OMGGS zatwierdzili sprawozdanie z pracy stowarzyszenia w roku 2023, udzielili absolutorium zarządowi oraz radzie poprzedniej kadencji. Wybrano 12 nowych członków rady. Zostali nimi:

 • Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska,
 • Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni,
 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu,
 • Bogdan Łapa, starosta kartuski,
 • Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
 • Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa,
 • Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego,
 • Jarosław Białk, starosta pucki,
 • Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka,
 • Mirosław Augustyn, starosta tczewski,
 • Leszek Sarnowski, starosta sztumski,
 • Piotr Szwedowski, starosta malborski.

Rada OMGGS działa w takim samym okresie czasowym, jak kadencja samorządu terytorialnego. To gremium wyznacza kierunki rozwoju metropolii, zatwierdza projekty uchwał oraz wybiera członków zarządu. Prezesem zarządu OMGGS jest obecnie Michał Glaser, wiceprezesami: Maciej Warszakowski i Maciej Rusek

Wybrano także Komisję Rewizyjną. Weszli do niej:

 • Barbara Ogrodowska, starosta nowodworska,
 • Maciej Kaczmarek, starosta wejherowski,
 • Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka,
 • Michał Melibruda, wójt Chmielna,
 • Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina.

Czym zajmuje się OMGGS?

Pomorskie samorządy dzięki współpracy metropolitalnej i wsparciu ze środków unijnych przeprowadziły dotychczas ponad 200 inwestycji o łącznej wartości 3,7 mld zł. To m.in.: węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, odnowione budynki, zrewitalizowane dzielnice, nowy tabor, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 metropolia planuje zrealizowanie kolejnych 120 projektów. Będą to m.in.: budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół i przedszkoli, powiększenie powierzchni zielonych, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Dominują??! 10.06.2024 22:23
To może czas pomyśleć o parytetach?

Reklama
Reklama
Reklama