Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
ReklamaHossa Wiczlino Gdynia

Ogromne kolejki po paszporty na Pomorzu! Urzędy przeżywają oblężenie

Od kilku dni biura paszportowe przeżywają oblężenie. - To prawda, odnotowujemy skokowy wzrost zainteresowania wyrobieniem paszportu. Apelujemy do mieszkańców: jeśli możecie, poczekajcie kilka dni – mówi Marcin Tymiński z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
paszport

Autor: Zdjęcie ilustracyjne

Mieszkańcy Pomorza ruszyli do urzędów, by wyrabiać paszporty.

- Teraz wyrobienie paszportu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku graniczy z cudem. Żeby to zrobić należy najpierw zarejestrować się przez formularz na stronie urzędu bądź telefonicznie. Problem w tym, że w rejestracji internetowej brak jest wolnych terminów, a telefonu nikt nie odbiera – informuje Jakub Wróbel z Biura Poselskiego Agnieszki Pomaski.

Dlatego posłanka Agnieszka Pomaska złożyła już w tej sprawie interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Wyrobienie paszportu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jest niemalże niemożliwe. Znalezienie wolnego terminu graniczy z cudem. Sytuacja wygląda podobnie w oddziałach urzędu w Gdyni i Słupsku, do których odsyłani są interesanci. Ponadto telefoniczna rejestracja właściwie nie funkcjonuje - informuje posłanka Agnieszka Pomaska, która wystąpiła do ministerstwa z konkretnymi pytaniami. - Z napływających do mnie informacji wynika, że nawet 120 prób połączenia nie wystarczy, żeby się dodzwonić. Podjęte przez mnie i moich współpracowników próby zarejestrowania wizyty potwierdziły powyższe zgłoszenia. Z informacji przekazanych mi przez rzecznika Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że urząd pracuje nad udrożnieniem systemu i postara się oddelegować więcej ludzi do obsługi interesantów.

Pomaska chce wiedzieć, jakie działania są podejmowane w ministerstwie w celu usprawnienia działania urzędów i skrócenia czasu oczekiwania na wizytę oraz jakie konkretne rozwiązanie ministerstwo proponuje mieszkańcom Pomorza, którzy przez złe funkcjonowanie urzędu, nie mają teraz możliwości wyrobienia paszportu.

Wyrobienie paszportu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jest niemalże niemożliwe. Znalezienie wolnego terminu graniczy z cudem. Sytuacja wygląda podobnie w oddziałach urzędu w Gdyni i Słupsku, do których odsyłani są interesanci. Ponadto telefoniczna rejestracja właściwie nie funkcjonuje

Agnieszka Pomaska / posłanka Koalicji Obywatelskiej

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim potwierdzają, że od kilku dni (od momentu napaści Rosji na Ukrainę) jest wśród mieszkańców Pomorza – i nie tylko - o wiele większe zainteresowanie wyrobieniem paszportu.

- To jest już problem ogólnopolski i również u nas zauważyliśmy skokowy wzrost – przyznaje Marcin Tymiński z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - W ostatnich dniach o wiele więcej ludzi występuje z wnioskami o wyrobienie paszportu, a urzędy są w stanie przyjąć tylko określoną liczbę. W najbliższych dniach sytuacja na pewno się unormuje, ale apelujemy do osób, które nie muszą teraz składać wniosku, aby zrobiły to za jakiś czas.

Dla przykładu, w słupskiej delegaturze do tej pory średnio składanych było 30 wniosków dziennie o wydanie paszportu. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę liczba ta wzrosła średnio już do ponad 50 wniosków (liczba wahała się od 48 do 56), a we wtorek w urzędzie zarejestrowano już 76 takich wniosków. Wszystko wskazuje na to, że w Słupsku urząd będzie przyjmował wnioski również w soboty.

Jak wyrobić paszport?

Paszport to dokument, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem można z nim podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Wnioski paszportowe można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju lub za granicą w konsulacie. Dla złożenia wniosku nie ma znaczenia miejsce zameldowania ani również miejsce stałego pobytu.

Złożenia wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa przedstawiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku.

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul (art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).

Ile kosztuje paszport?

Aktualnie koszt wydania paszportu to:

 • 30 zł – dzieci do 13 lat
 • 70 zł – uczniowie od 13. roku życia i studenci
 • 140 zł – dorośli

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat
 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli celem ich wyjazdu za granicę będzie długotrwałe leczenia lub z konieczność poddania się operacji
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu wady technicznej dokumentu,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

Ile ważny jest paszport?

Paszport biometryczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dotyczy to również paszportów wydanych przed sierpniem 2006r.

Paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu?

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, która obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto lub uiszczonej w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w sali przyjęć wniosków paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdańsku),
 • Dokument uprawniający do ulgi paszportowej: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej,
 • PESEL

Szczegóły: https://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaHossa Wiczlino Gdynia
ReklamaPomorskie dla Ciebie - czytaj pomorskie EU
Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka