Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Są warianty nowej linii PKM Południe. Teraz czas na konsultacje

PKM zaprezentowała wstępny przebieg kolei do południowych dzielnic Gdańska. Mieszkańcy zapoznają się z nim podczas zaplanowanych konsultacji. Jest szansa, że w pierwszym etapie PKM Południe, w latach 2025-2030, będzie mógł powstać odcinek aglomeracyjny z Gdańska Śródmieście do Kowal z pięcioma nowymi przystankami.
PKM Południe
Proponowane warianty nowej linii kolejowej PKM Południe (fot. materiały PKM)

Zakończyła się I faza prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym projektu PKM Południe, obejmująca m.in. preselekcję możliwych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej dla metropolii i regionu. Wyniki dotychczasowych prac zostaną zaprezentowane mieszkańcom terenów objętych projektem podczas trzech serii spotkań informacyjnych zaplanowanych w:

 • kwietniu,
 • czerwcu
 • i wrześniu 2022 r.
(materiały PKM)

Wydłużenie linii Szybkiej Kolei Miejskiej na południe Gdańska ma rozwiązać problem i częściowo rozładować gęsty ruch na drogach w tej części miasta. Jak szacują samorządy, do 2030 roku w samych tylko południowych dzielnicach Gdańska będzie mieszkało ponad 100 tysięcy osób, nie licząc graniczących z nimi, dynamicznie rozwijających się terenów sąsiednich gmin:

 • Kolbudy,
 • Żukowo,
 • Pruszcz Gdański.

Jednym z największych problemów mieszkańców tej części obszaru metropolitalnego są codzienne dojazdy do pracy, szkoły i powroty do domów, które z każdym rokiem są coraz dłuższe.

– Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Projekt PKM udowodnił także, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie sprawnego transportu zbiorowego dla mieszkańców nowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin jest właśnie kolej. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM.

(fot. materiały PKM)

Projekt PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie sprawnego transportu zbiorowego dla mieszkańców nowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin jest właśnie kolej. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM.

Mieczysław Struk / marszałek województwa pomorskiego

Zakłada on budowę całkowicie nowej, zeletryfikowanej i dwutorowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal, i jej późniejsze połączenie zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (czyli popularną PKM-ką), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią nr 229 (Pruszcz Gdański-Stara Piła). Do 2023 roku powstanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które wskaże:

 • rekomendowany przebieg PKM Południe,
 • niezbędną rezerwę terenową,
 • odpowie na pytanie, czy realizacja tej inwestycji będzie ekonomicznie i społecznie uzasadniona.

Znamy warianty nowej linii PKM Południe

Jeżeli rekomendacja ta okaże się pozytywna, a samorządom uda się zdobyć dofinansowanie, to jest szansa, że w pierwszym etapie PKM Południe, w latach 2025-2030, będzie mógł powstać odcinek aglomeracyjny z Gdańska Śródmieście do Kowal, z pięcioma nowymi przystankami:

Gdańsk Trakt Świętego Wojciecha

 • Wariant I (Korytarz czerwony)
 • Umiejscowienie: 1+203 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: przy ul. Trakt św. Wojciecha w rejonie skrzyżowania z ul. Sandomierską, w miejscu istniejącego tam obecnie sklepu wielkopowierzchniowego
 • Lokalizacja peronu: na estakadzie, ok. 9 m nad poziomem istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z wiaduktu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)
 • Wariant II (Korytarz Błękitny)
 • Umiejscowienie: 1+554 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: nad ul. Trakt św. Wojciecha i kanałem Raduni, na niezagospodarowanym aktualnie terenie w rejonie ul. Raduńskiej
 • Lokalizacja peronu: na estakadzie, ok. 9 m nad poziomem istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z wiaduktu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)

Gdańsk Madalińskiego

 • Umiejscowienie: 3+000 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: na niezagospodarowanym aktualnie terenie wzdłuż ul. Małomiejskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Madalińskiego
 • Lokalizacja peronu: na estakadzie, ok. 6 m nad poziomem istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z wiaduktu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)

Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska

 • Umiejscowienie: 3+995 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: pod istniejącą pętlą tramwajową Łostowice-Świętokrzyska
 • Lokalizacja peronu: w tunelu, 12 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z tunelu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: tramwaj, autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride)

Gdańsk Niepołomicka

 • Umiejscowienie: 5+248 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: wzdłuż projektowanej ul. Nowej Świętokrzyskiej, na niezagospodarowanym aktualnie terenie w rejonie skrzyżowania ul. Niepołomickiej z ul. Srebrną
 • Lokalizacja peronu: w wykopie, 6 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: kładka dla pieszych + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, rower, samochód osobowy (kiss&ride, park&ride)

Gdańsk Świętokrzyska-Węzeł Kowale

 • Umiejscowienie: 7+288 km linii kolejowej
 • Lokalizacja przystanku: na niezagospodarowanym aktualnie terenie pod skrzyżowaniem ul. Świętokrzyskiej z projektowaną ul. Nową Bulońską Południową
 • Lokalizacja peronu: w tunelu, 10 m poniżej poziomu istniejącego terenu
 • Dojście do peronu: schody z tunelu kolejowego + winda
 • Integracja z pozostałymi środkami transportu: autobus, tramwaj, rower, samochód osobowy (kiss&ride, park&ride)

Co ważne, w Kowalach planowany jest duży węzeł przesiadkowy, łączący wszystkie dostępne środki komunikacji z nową koleją. To tam będą mogli zostawić swoje auto na parkingu i pojechać dalej do centrum pociągiem kierowcy jadący z zachodnich i południowych części Pomorza, a także turyści docierający na Wybrzeże autostradą A1, i planujący odwiedzić Trójmiasto.

(materiały PKM)

Cały projekt PKM Południe, jaki analizowany jest w ramach STEŚ, przewiduje następujące odcinki tej inwestycji:

 • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska, do pętli Łostowice-Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
 • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska, w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta, do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
 • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229 pomiędzy Straszynem a Goszynem.
 • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła-Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
 • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień a Gdańsk Kiełpinek.

Podczas rozpoczynającej się obecnie drugiej fazy prac nad STEŚ, której jednym z elementów będą także spotkania informacyjne dla mieszkańców, wykonane zostaną dokładne analizy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla wytrasowanego w pierwszej fazie i rekomendowanego do dalszych prac przebiegu PKM Południe. Wyniki tych prac poznamy w maju 2023 r.

PKM Południe

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama