Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Makurat Serwis Audi w Gdańsku

Zarząd województwa z wotum zaufania. Radni PiS w Sejmiku nie głosowali

Zarząd Województwa Pomorskiego otrzymał wotum zaufania za rok 2021. Za przyjęciem stosownej uchwały głosowało 22 radnych Sejmiku, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Radni Klubu PiS nie uczestniczyli w głosowaniu jako wyraz protestu przeciwko sytuacji wokół wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku.
Zarząd województwa z wotum zaufania. Radni PiS w Sejmiku nie głosowali
(fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze)

Już w trakcie przyjmowania porządku obrad Sejmiku przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Barzowski oświadczył, że radni tego klubu nie będą uczestniczyć w debacie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego oraz nad głosowaniem.

- Będziemy na sali, jednak wyjmiemy karty i nie będziemy głosować - powiedział radny Barzowski. Dodał, że to wyraz protestu przeciwko sytuacji wokół Komisji Rewizyjnej, a ściślej obsadzenia jej przewodniczącego. Wystąpił do wojewody pomorskiego o opinię i dokument ten cytował. 

Przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt wyjaśniał, że zgłoszony na przewodniczącego komisji Kazimierz Klawiter nie uzyskał wymaganej większości głosów na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, dlatego Sejmik nie głosował nad jego kandydaturą. Radny Klawiter ponownie został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego i ta sprawa będzie rozpatrywana przez komisję.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Głupie piz…” na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radna idzie do prokuratury

Dyskusja trwała. Radny Jerzy Kozdroń stwierdził, że wojewoda wydal prywatną opinię dla Jerzego Barzowskiego i nie jest ona wiążąca dla Sejmiku. Radny Karol Guzikiewicz ripostował, że to Klub Radnych PiS będzie decydował, kogo wystawi jako kandydata. Zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach, by uporządkować sytuację wokół Komisji Rewizyjnej. W przeciwnym wypadku uchwały Sejmiku mogą być kwestionowane. 

Raport o stanie województwa pomorskiego w roku 2021 przedstawił marszałek Mieczysław Struk. Mówił o postępie gospodarki regionu, o sytuacji społecznej i poziomie życia mieszkańców. Pomorze ma wielką atrakcyjność osiedleńczą, choć przyrost naturalny pozostaje ujemny. Wysoki jest poziom aktywności zawodowej mieszkańców, pod tym względem Pomorze zajmuje trzecie miejsce w kraju za Mazowszem i Wielkopolską. Spadła stopa bezrobocia oraz liczba korzystających z pomocy społecznej. 

Marszałek Struk wiele uwagi poświęcił inwestycjom i remontom prowadzonym przez samorząd województwa. To m.in. modernizacja 124 km dróg, rozwój sieci kolejowej oraz idące w ślad za tym wzrosty przewozów lokalnych i przeładunków w portach. 

Debata była bardzo krótka. Radny Piotr Zwara zwrócił uwagę, że Zarząd Województwa musi godzić dwie wartości - z jednej strony interesy metropolii, z drugiej obszarów odległych od Trójmiasta. Wyraził zadowolenie, że po okresie pandemii następuje poprawa sytuacji w wielu dziedzinach. Radny Jerzy Kozdroń oświadczył, że województwo charakteryzuje się ogromną dynamiką, z kolei nieco peryferyjne położenie regionu w skali kraju to wielka szansa, którą trzeba wykorzystywać.

ZOBACZ TAKŻE: Impas w pomorskim Sejmiku. KO nie chce kandydata PiS

W głosowaniu uczestniczyli radni Klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja, Klubu Radnych "Dla Pomorza" oraz jeden radny niezrzeszony. Padły 22 głosy za przyjęciem uchwały, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Mieczysław Struk przedstawił następnie sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego w roku 2022. Debaty nad tymi dokumentami nie było. Głosowało ponownie 22 radnych, wszyscy byli "za". Sprawozdania przyjęto, Zarządowi Województwa Pomorskiego udzielono absolutorium z wykonania budżetu w roku 2021. 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka