Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Ziaja kosmetyki kokos i pomarańcza

W Gdańsku powstanie kolejna placówka dla dorosłych z autyzmem

Wiele dorosłych osób z autyzmem nie może samodzielnie funkcjonować bez opieki najbliższych. A gdy ich zabraknie są skazani na pobyt w nieprzystosowanych do ich potrzeb Domach Pomocy Społecznej. Jedyną szansa na zapewnienie im godnego życia są Wspólnoty Domowe. Druga taka wspólnota powstanie przy ul. Malczewskiego w Gdańsku.
(fot. Dominik Paszliński | gdansk.pl)

Z udziałem najbardziej zainteresowanych - dorosłych osób z autyzmem - a także marszałka pomorskiego Mieczysława Struka, prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz m.in. polityków, przedstawicieli PFRON, NFZ i zaproszonych gości uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę kolejnej Wspólnoty Domowej w Gdańsku. Obok już działającej przy ul. Malczewskiego 33 placówki powstanie kolejny dom  przeznaczony dla osób w spektrum autyzmu  potrzebujących stałego indywidualnego wsparcia.

- System nie daje szans takim osobom - mówiła Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i zarazem matka dorosłego syna z autyzmem. - Domy Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zupełnie nie uwzględniają ich potrzeb dotyczących indywidualnego wsparcia i prywatnej przestrzeni, czyli własnego pokoju.W  związku z tym w  dps-ach   ich stan najczęściej się pogarsza, tracą nabyte wcześniej umiejętności  i często całe miesiące spędzają  w szpitalach psychiatrycznych unieruchomione pasami bezpieczeństwa. Dorosłe osoby z tzw. autyzmem głębokim trafiają do dps-ów  dopiero wówczas, gdy starzy i chorzy rodzice nie są w stanie się nimi opiekować, albo po ich śmierci.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jordanów nie jest wyjątkiem. Wiązani, bici, niezrozumiani – dramat osób z autyzmem

System Wspólnoty Domowej pokazuje, że osoby te mogą zupełnie inaczej żyć. I mimo wsparcia systemowego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  od lat, w oparciu o fundusze PFRON oraz środki unijne, w wielu działaniach zastępuje państwo, podobnie jak inne organizacje pozarządowe. Zbudowało i w 2016 roku oddało do użytku  Wspólnotę Domową im. Arkadiusza Rybickiego w Gdańsku na ul. Malczewskiego 133 , mały dom w społeczności lokalnej, dający swoim mieszkańcom dostosowane do ich potrzeb indywidualne wsparcie. Jako że państwo nie finansuje - mimo apeli stowarzyszenia - tej formy mieszkalnictwa, osoby a z autyzmem nie mieszkają tam na stałe. Jednak  stale odbywają się   finansowane z projektów  pięciodobowe turnusy dla 14 osób, które uczą się życia poza rodziną. Ponieważ wszystkie te  działania zaspokajają  jedynie niewielką część potrzeb, Stowarzyszenie  zdecydowało się na budowę w sąsiedztwie kolejnej Wspólnoty Domowej.

- W budynku o powierzchni użytkowej ok. 1500 m kw. zostaną utworzone dwie placówki: mała specjalistyczna forma mieszkalnictwa, w której na stałe zamieszka w przyszłości 6 osób oraz placówka dziennego wsparcia dla 10 osób - poinformowała Małgorzata Rybicka. -  Organizacja przestrzeni w placówkach   pozwoli również na świadczenie usług  społecznych: wytchnieniowych, asystenckich i interwencyjnych dla 38 osób z autyzmem i ich rodzin. Każdy mieszkaniec będzie miał swoją przestrzeń prywatną ( pokój z łazienką) oraz przestrzeń wspólną, dającą możliwość funkcjonowania w grupie. Placówka mieszkalna będzie  dawać im poczucie bezpieczeństwa oraz  zapewniać ochronę przed nadmiarem bodźców.

Nowa placówka powstanie w dużej mierze dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020  przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Partnerem tego Projektu Zintegrowanego jest Miasto Gdańsk, które już przed laty przekazało stowarzyszeniu działkę przy ul. Malczewskiego.

ZOBACZ TEŻ: Wmurowano kamień węgielny pod Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku

Marszałek Mieczysław Struk w krótkiej wypowiedzi przypomniał o stosunku rządzących do osób niepełnosprawnych. Stwierdził, że samorząd wprawdzie nie ma wpływu na ogólnopolska politykę w tym zakresie, ale powinien pomagać we wszelkim możliwym  stopniu na poziomie regionalnym i lokalnym.

- Marzy mi się, by był w Polsce taki system, który by nie kazał organizacjom pozarządowym, gminom, marszałkowi szukać,  kombinować, żebyście mogli zawalczyć o godne życie swoje i swoich dzieci - zwróciła się do zebranych prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Marzy mi się taka Polska, w której wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, mogły  godnie żyć.

Po podpisaniu aktu erekcyjnego przez Małgorzatę Rybicką, marszałka Mieczysława Struka i prezydent Aleksandrę Dulkiewicz wmurowano go wraz z kilkudziesięcioma małymi kamykami, złożonymi przez przyszłych mieszkańców, ich rodziny i uczestników uroczystości.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama Kampania 1,5 % Fundacja Uśmiech dziecka