Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Nowoczesny zestaw fantomów trafił do strażaków z powiatu starogardzkiego

Starogardzka komenda powiatowa straży pożarnej wzbogaciła się o zestaw fantomów do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Sprzęt unfundowało Starostwo Powiatowe. Zestaw fantomów przekazano podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Nowoczesny zestaw fantomów trafił do strażaków z powiatu starogardzkiego

Autor: Starostwo Powiatowe Starogard

Posiedzenie Komisji, tym razem odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, ponieważ jednym z punktów obrad było przekazanie Komendantowi Powiatowemu PSP w Starogardzie Gd. zakupionego ze środków budżetu Powiatu Starogardzkiego, na wyposażenie magazynu interwencyjnego starostwa na sytuacje kryzysowe – zestawu fantomów do prowadzenia doskonalenia zawodowego z zakresu Medycznych Działań Ratowniczych i nauki udzielania pierwszej pomocy.

Co wchodzi w skład tego zestawu? Jego główne elementy, to: fantom dorosłego (Resusci Anne) do nauki udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna; w skład ukompletowania wchodzi także tablet do oceny i zapisu wykonywanych czynności oraz ramię z dostępem dożylnym; fantom dziecka (Resusci Junior) do nauki udrożniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna; fantom niemowlęcia (Resusci Baby) do nauki udrożniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna; szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany (AED) dla dorosłego i dziecka  z kompletem elektrod ćwiczebnych; model do nauki wstrzyknięć, imitujący tkankę miękką, służący do ćwiczenia technik wstrzyknięć środskórnych, podskórnych i domięśniowych, z możliwością montażu na fantomach i pozorantach.

Zestaw fantomów mł. bryg. Tomaszowi Nowakowi, komendantowi powiatowemu starogardzkiej straży pożarnej przekazał starosta Kazimierz Chyła. Uczestnicy spotkania nie tylko zapoznali się z zastosowaniem zestawu fantomów, ale i mieli okazję zobaczyć, jak jest wykorzystywany w praktyce.

Mł. bryg. T. Nowak omówił zadania, organizację, potencjał systemu ratownictwa medycznego KSRG i realizowane działania oraz kierunki jego doskonalenia na terenie naszego powiatu. Wskazał także na rolę, jaką w systemie poprawy bezpieczeństwa obywateli odgrywają defibrylatory zewnętrzne (AED) rozmieszczane systematycznie przez starostwo na terenie wielu newralgicznych punktów na obszarze powiatu. Komendant zwrócił także uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę tzw. Izolowanych Zdarzeń Medycznych, realizowanych przez jednostki KSRG oraz liczbę akcji w zakresie wsparcia udzielanego przez strażaków Zespołom Ratownictwa Medycznego.

Szkolimy nie tylko strażaków zawodowych, alei druhów działających w terenie w ochotniczych strażach pożarnych. W akcjach ratowniczych czynnie uczestniczy około 800 strażaków – ochotników. Każdy z nich musi dokładnie poznać zasady skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym.

mł. kpt. Michał Swobodziński / rzecznik KP PSP w Starogardzie

- Rozmieszczenie jednostek OSP najbliżej społeczeństwa sprawia, że mogą one najszybciej przybyć z pomocą potrzebującym i zabezpieczyć poszkodowanych do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego – mówił komendant Nowak. - Dlatego zasadnym i koniecznym jest doskonalenie umiejętności ratowników KSRG i otrzymany zestaw jest idealny do nauki, trenowania i doskonalenia umiejętności medycznych.

Powiatowi strażacy dysponowali zestawem fantomów, który trafiły do komendy przed kilkoma laty. Z nowego sprzętu są bardzo zadowoleni.

- Sprzęt jaki mieliśmy już wcześniej na stanie jest już nieco wysłużony – mówi mł. kpt. Michał Swobodziński, rzecznik KP PSP w Starogardzie. - Otrzymany od starostwa zestaw, to urządzenia nowej generacji, które pozwolą jeszcze lepiej przygotować strażaków do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ofiarom wypadków, czy też innych zdarzeń. Szkolimy nie tylko strażaków zawodowych, alei druhów działających w terenie w ochotniczych strażach pożarnych. W akcjach ratowniczych czynnie uczestniczy około 800 strażaków – ochotników. Każdy z nich musi dokładnie poznać zasady skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama